Gå til sidens hovedinnhold

Tomta ved Verdal videregående skole – hva mener Verdal Senterparti?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser det er en del som har tanker om Senterpartiet og tomtesaken ved Verdal videregående skole. Jeg registrerer også at noen mener vi spiller et spill. Her kommer en forklaring fra vårt ståsted.

I møte for utvalg plan og samfunn den 13. oktober i år ble det lagt frem en sak for oss politikere der vi skulle vedta den siste delen av detaljplan for Stiklestad allé. Saken gjaldt landbruksarealet som ligger bak Verdal videregående skole. Opprinnelig skulle dette arealet vedtas regulert i juni 2019 sammen med resten av reguleringsplan for Helsebygg og Verdal videregående skole. Imidlertid ble det krevd arkeologiske forundersøkelser før det arealet som ble foreslått til utvidelsesområde for Verdal videregående skole kunne tas med. Derfor kom altså saken først nå i år, - etter at de arkeologiske undersøkelsene er ferdig.

I møte 13. oktober gikk Senterpartiet for en utsettelse av saken. Hvorfor gjorde vi det? - Vi ønsket å se om det fantes noen andre muligheter enn å bygge ned matjorda. Kunne det for eksempel være en sjanse med fortetting, alternative parkeringsløsninger i nærheten eller annet areal som heller kunne vært benyttet? Etter utvalgsmøtet ble det tatt kontakt med fylkeskommunen, og onsdag 14. oktober hadde ordfører og undertegnede møte med en representant fra fylkeskommunen. Her presiserte vi tydelig at Verdal kommune ønsker å være en god vertskommune for Verdal videregående skole. Vi forsikret også om at arealsaken ville komme opp i møtet i november. Vi forklarte at utsettelsen ikke handlet om trenering, men at vi trengte en liten utsettelse for å se om det fantes andre muligheter – det handlet om å gi matjorda en sjanse.

I etterpåklokskapens lys ser jeg at vi kunne tenkt annerledes rundt saken. Vi kunne vedtatt reguleringsplanen i oktobermøtet, og heller sendt en oppfordring til administrasjon i kommunen og hos Trøndelag fylkeskommune om å se på mulighetene for alternative løsninger. Det hadde spart oss for noen runder, og det hadde spart mange for bekymringer.

Men, nå er vi her vi er. Jeg er beredt til å vedta den fremlagte reguleringssaken i utvalgsmøtet den 24. november. Jeg ser også med tilfredshet at flere parti på fylkesnivå vil sørge for at investeringene til Verdal videregående skole kommer inn i økonomiplan igjen. Det er jeg veldig glad for, og jeg sender en takk til dem.

Videre fremover må kommunene og fylkeskommunen ha en tett og god dialog. Etter at reguleringsplan er vedtatt må kommunen og fylkeskommunen få på plass de nødvendige avtaler og bli enig om videre fremdrift.

Jeg ser frem til utbygging og videreutvikling av Verdal videregående skole, og vi vil være med å bidra til en god lokal videregående skole for framtida.

Kommentarer til denne saken