Helt siden årtusenskiftet har de offentlige utgiftene økt – og vi har gjort oss mer og mer avhengig av oljepenger. Det hele toppet seg under koronaen, med krisepakker til alt og alle.

I løpet av få uker har hele den økonomiske debatten i Norge endret seg. Krigen i Ukraina er kanskje grunnen til at stemningen har skiftet så raskt, men vi hadde nok kommet dit uansett. For det å løse alle kriser med stort offentlig forbruk er som å tisse i buksa for å holde seg varm – fordi det gir høyere prisvekst, høyere rente og større inflasjon.

Det var Ola Borten Moe som satte i gang diskusjonene om offentlige kutt. Forsknings- og høyere utdanningsministeren gikk knallhardt ut i sin egen hjemkommune, og krevde kraftige kutt i planene om å bygge én campus for NTNU. Det gjorde så vondt i Trondheim at studentene samlet seg i Studentersamfundet og vedtok en uttalelse som krevde statsrådens avgang!

Den neste til å kreve nedskalering i eget hjemfylke, er Marit Arnstad. Sp-toppen fra Skatval sier til Adresseavisen at E6 fra Åsen til Vist må bygges med 90-sone, ikke 110-sone, slik den forrige regjeringen hadde som intensjon.

Det nye i Arnstads utspill denne uken, er aspektet om kostnadskutt. Allerede før valget i fjor, sa Arnstad at Senterpartiet ville vrake 110-planene. Jordvern var da det store argumentet – og Arnstad la stor vekt på at mens 110-grense krever en helt ny trasé langs store deler av strekningen, kan man bygge smal firefeltsvei med 90-sone langs dagens trasé. Det var også klart før valget at de rødgrønne partiene i all hovedsak er enige i saken. SV vil gå enda hardere til verks enn Sp, og stoppe også firefelts med 90-sone, mens Ap formulerte det som at «110 ikke er en nødvendighet».

Det er mye som tyder på at jordvern-argumentet har stor støtte på Innherred. I bunn og grunn vil dette være et kost-nytte-spørsmål. Hvor mye dyrka jord er vi villig til å betale, og hvor mye får vi tilbake for det.

Mange vil si seg enig med Arnstad i at en oppgradering til 90-sone mellom Åsen og Vist vil være en så stor forbedring fra dagens vei at det er godt nok. Det har også en meningsmåling Sentio gjorde for Trønder-Avisa vist.

En slik løsning vil eliminere alle tilfeller av trege traktorer og «hattkailler», som Arnstad selv kaller dem. Den vil gi ny vei forbi Åsen, Koa, Røra, Mære, Sparbu og alle andre flaskehalser hvor det i dag er fartsgrenser på ned mot 50 – og overgangsfelt, trafikklys, farlige svinger og alt mulig annet rart.

Oppgraderingen fra dagens vei til 90-sone vil koste en «sum» i matjord. Den er trolig moderat. Så vil det koste mange ganger så mye matjord å oppgradere ytterligere – fra 90 til 110. Denne ekstrakostnaden tror jeg mange ikke vil betale. For matjorda er for verdifull.

Vi står midt i en klimakrise. Vi trenger matjord til å produsere vår egen mat så vi slipper å frakte den, vi trenger å vise måtehold i hvordan vi bruker naturen og vi må sikre selvforsyningen i møte med usikre tider.

Argument to er, som Arnstad nå løfter, kostnaden. Det er mye fornuft i at vi går kritisk gjennom offentlig pengebruk – så lenge det gjøres overalt. Det betyr at nordlendinger må gi slipp på vidløftige planer om tog fra Tromsø til Bodø, at folk i Oslo må tåle litt kø på vei til hytta og at regjeringskvartalet nedskaleres kraftig, og at vestlendinger må leve uten fergefri vei mellom hver fjord. Problemet oppstår hvis vi skal kutte i prosjekter i Trøndelag, for å bruke pengene andre steder, slik forrige regjering for eksempel gjorde med Trønderbanen. Dessuten er det en betydelig merkostnad for bilistene som skal betale bompenger å bygge 110.

Argument tre er ren pragmatisme. Jo billigere vi klarer å gjøre planene om E6 gjennom Innherred, jo raskere vil vi få penger til dem. For noe må gjøres – det har alle vært enige om i 20 år, minst. Vi kan ikke vente 20 nye år.

Derfor tror jeg mange lever godt med det Arnstad skisserer – og regjeringen gjør også lurt i å lage en fremtidsrettet plan gjennom Steinkjer, samt å realisere gamle planer ved Asphaugen og på E6 langs Snåsavatnet. Det viktigste er at hun, og partiet som faktisk sitter med samferdselsministeren uten at de virker å delta i debatten i det hele tatt, leverer på dette nå.