Gå til sidens hovedinnhold

Trehusbyen og skolebyen Levanger: Hva med gamle Nesheim skole?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lørdag 12. september hadde avisa Innherred og Trond Blikø en flott og tankevekkende reportasje som omhandlet fem bygg som vi savner i trehusbyen Levanger. Det er sørgelig at vi ikke forsto å ta vare på noen av disse byggene som i dag kunne ha prydet byen og gitt trehusbyen et enda sterkere innhold.

I disse dager er det gamle Nesheim skole som er truet. I kommunestyret 24.04.2020 ble det vedtatt salg av den kommunale eiendommen og området rundt. Allerede i 2016 hadde kommunestyret etter forslag fra SV vedtatt at byantikvaren skulle legge fram en sak om mulig bevaring av den gamle skolebygningen.

I formannskapet 14.09.2020 ble salg av eiendommen med bygninger tatt opp til behandling og byantikvaren og kommunedirektøren hadde på bakgrunn av sine vurderinger innstilt på at den gamle skolebygningen skulle reguleres med hensynssone bevaring. I anbefalingene fra byantikvaren kom det også fram at det foreligger muligheter for å søke om tilskudd til igangsetting av innvendig renovering og at det er muligheter for å dispensere fra dagens tekniske krav (Tek- 17) dersom man tok vare på fasaden på skolen. Under behandling av saken ble det fremmet forslag fra Robert Svarva AP om at eiendommen skulle selges samlet, regulert til boligformål, uten øvrige begrensninger. Dette forslaget betyr i realiteten riving av hele bygningsmassen.

Forslaget fra Svarva fikk stemmene fra AP, SP og KRF. Undertegnede (SV), varaorfører Nina B. Bye og Kim Nilssen Høyre stemte for kommunedirektørens innstilling.

Gamle Nesheim skole er et praktbygg som ble tegnet av arkitekt Gunnar Stabell i 1915. Bygningen er satt opp av den lokale byggmesteren Johnsen- Aarvik og skolen ble tatt i bruk i 1918. Skolen er et staselig signalbygg i kulturlandskapet på Levangernesset og det er etter min mening en bygning med kulturhistorisk verdi. Dette bygget kan vi miste dersom flertallet ikke snur i kommunestyret som skal avgjøre saken 23.09.2020.

Levanger kommune og Levanger sentrum er nasjonalt kjent for sin trehusbebyggelse og det er to år siden kulturmiljøfredninger av deler av byen ble vedtatt. Jeg mener derfor at det hviler et ansvar hos politikerne i kommunen når de skal avgjøre skjebnen til det ikoniske trehuset gamle Nesheim skole i neste uke.

Det finnes i dag mange eksempler på at viktige kulturhistoriske bygningers fasader blir tatt vare på for å bevare særpreget og at bygningen innvendig får moderne innhold. Dette kan også gjennomføres med denne gamle skolebygningen. Tidliger har kommunestyret i Levanger vedtatt FN`s bærekraftmål og å ta vare på fasaden i dette bygget handler om å styrke innsatsen for å ivareta kulturmiljø og sosial arv. Det å utnytte og ta vare på fasaden er sirkulærøkonomi i praksis. I stedet for å rive og bygge nytt utfordres ombrukstanken med hensyn til bygning og materialer, en utnyttelse av ressurser og verdiskapning med et bygg som er viktig for trehus og skolebyen Levanger. Når vi har vedtatt FN`s bærekraftmål, må vi begynne å praktisere dette når politiske vedtak skal gjennomføres og dette er anledningen.

Kommentarer til denne saken