Trøndelag er et utstillingsvindu for norsk matproduksjon, og er valgt ut som Europas gastronomiregion i 2022. Det gir unike muligheter når trønderske råvarer og kokkekunst av ypperste klasse kan vises fram, samtidig som både volum- og småskalaproduksjon av regionens matspesialiteter kan løftes.

Trøndelag står for 23 prosent av nasjonal jordbruksproduksjon, deriblant en femdel av melkeproduksjonen, ledende produksjonsmiljøer for svin, kylling og storfe, status som økologisk foregangsfylke på melk og kjøtt og en robust foredlingsindustri.

Vi eksporterer betydelige mengder matvarer til andre deler av landet. Næringsmiddelindustrien er Norges største fastlandsindustri, og en sentral del av verdikjeden for trygg mat og kvalitetsvarer til forbrukerne.

Trøndelag spiller en sentral rolle for den nasjonale matproduksjonen. Matproduksjon fra fiske og havbruk, jordbruk, reindrift, utmarka og fjellet bidrar til et stort mangfold og volum. Dette er matressurser for vår egen befolkning, for besøkende og ikke minst en stor og viktig eksport.

Arbeiderpartiet mener det er viktig at næringen sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Stabil og god tilgang på norske råvarer av god kvalitet til videreforedling er viktig både for å styrke beredskapen, øke verdiskapingen og sikre arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil blant annet:

  • Utnytte potensialet i at Trøndelag er Europas gastronomiregion 2022 ved å legge til rette for god synliggjøring av Trøndelag som en sentral matregion.
  • Synliggjøre og styrke merkevaren «Home of Nordic Flavours».
  • Legge til rette for fremme statusen for både volum- og småskalaproduksjon av mat i Trøndelag.
  • Sette i gang forsøk og satsinger for økt bruk av biokull i produktiv matjord for å binde mer klimagasser og øke grøden.
  • Legge til rette for økt kompetanse og innovasjon innenfor næringsmiddelindustrien, med utgangspunkt i relevante kunnskapsmiljøer som, InnoCamp i Steinkjer, Nord universitet, NIBIO og Mære landbruksskole Blått kompetansesenter i Frøya, Havbruksparken i Flatanger og InnovArena i Nærøysund m.fl.
  • Bygge videre på samvirkemodellen med Tine, Nortura og Felleskjøpet og andre produsent-eide samvirkebedrifter som grunnlag for en desentralisert næringsmiddelindustri og landbruk.
  • Gjennomgå rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien, inkludert bryggerinæringen, for å sikre videre utvikling av næringen i Norge.

Med en ny rødgrønn regjering skal det bli bøndenes tur, og matregion Trøndelag skal få den politiske oppfølgingen som den fortjener.