Gå til sidens hovedinnhold

Trøndelag går godt – det er villet politikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min tidligere kollega i fylkestinget i Nord-Trøndelag Terje Sørvik fra Ap, kommenterer i Trønderdebatt Trønder-Avisas artikkelserie om utviklingen i nordre del av Trøndelag under årene med Erna som statsminister.

Sørvik tar tydeligvis tallene i Trønder-Avisa for god fisk, selv om svært mange betviler at de vil bestå faktasjekken. Uansett: Å plassere ansvaret for en sentralisering som har pågått her i landet hele det siste hundreåret på Høyre, en periode Ap selv store deler av tiden har styrt landet, og å beskylde regjeringen for manglende satsing på vekstkraft og utvikling i Trøndelag, det er ganske drøy kost.

Trøndelag går godt, og det er villet politikk! Før koronapandemien rammet Norge hadde Trøndelag en rekordlav ledighet helt nede på 0,8 %. Nå som vi er på vei ut av pandemien har Trøndelag den laveste ledigheten i hele Europa. Og vi har det mest optimistiske næringslivet i landet. En stor andel trønderske bedrifter planlegger investeringer og å ansette flere. Et næringsliv som går med overskudd og som skaper nye jobber er selve fundamentet for en bærekraftig utvikling i Trøndelag som i Norge for øvrig.

Jeg skjønner at Sørvik gjerne skulle hatt flere politikerpenger å dele ut til gode formål. RUP-midler er vel og bra, men Høyre har valgt å prioritere en motstrømspolitikk som vi vet virker gjennom en kraftsatsing på utbygging av høyhastighets bredbånd og moderne samferdselsløsninger i hele Trøndelag. Dette er satsinger som ved siden av differensiert arbeidsgiveravgift er de mest treffsikre distriktspolitiske virkemidlene vi har. Vi bruker over 60 mrd kr på ny stamvei og jernbane gjennom Trøndelag. Vi har satset på en moderne havnestruktur og en rekke nye tømmerkaier.

Vi tar 50 prosent av investeringskostnadene på deler av fylkesveinettet som er viktige for varetransport og for å skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Satsing på moderne effektive og sikre veier i Trøndelag er tiltak som næringslivet og trafikanter har etterlyst i mange tiår, og som Høyre i regjering realiserer.

Ap var mot etableringen selskapet Nye Veier AS som bygger stamveiprosjekter raskere og til en langt lavere pris enn tidligere. På den måten får vi mer vei for pengene. Hva som vil skje med Nye Veier med en rødgrønn regjering tror jeg mange trøndere er opptatt av. Særlig har mange merket seg at regjeringspartneren SV og MDG vil skrote hele veisatsingen.

Høyre i regjering har sørget for over 1200 kompetansearbeidsplasser i hele landet, de fleste er flyttet ut av Oslo-gryta og mange har kommet Trøndelag til del. Det var lite av den slags sist Ap satt i regjering.

At hovedsetet for Statsforvalteren i Trøndelag, et samla NIBIO og Nav Trøndelag er lagt til Steinkjer for å skape et sterkt regionsenter basert på regionale fortrinnene i nordre Trøndelag, kan trønderne takke Erna for. Dette kommer hele nordre Trøndelag til gode, og er et aktivt grep for å skape en balansert utvikling i hele det nye Trøndelag.

Regjeringen har siden 2017 gitt regionsentertilskudd på over 113 millioner kr til trønderske kommuner, deriblant Nærøysund, Namsos og Steinkjer for at de skal bli enda sterkere motorer i utviklingen i sitt omland. Utvikle de urbane kvalitetene ungdom etterspør for å flytte hjem. Dette tilskuddet vil forsvinne med en rødgrønn regjering.

Høyre vil også satse enda mer på desentraliserte fleksible utdanningstilbud for å sikre bedriftene og kommunene i Trøndelag tilgang på nødvendig kompetanse. Og ikke vil vi åpne for stedsuavhengige jobber i staten, slik at du kan ha en jobb i et direktorat eller departement, men bo hvor du vil i Trøndelag.

Kommuneøkonomien er kraftig styrket med Erna i regjering. Fersk kommunestatistikk fra SSB (Kostra) viser at den samlede verdien av pengene kommunene har til overs, har økt med 31,3 mrd kr fra 2015 til 57,9 mrd kr i 2020, da netto driftsresultat var på 3 pst (anbefalingen er 2 pst). Kun 15 kommuner er på Robek-lista.

Offentlige arbeidsplasser er selvsagt viktige for å skape et attraktivt og variert arbeidsmarked, men det vi mer enn noe trenger, er flere private jobber som bidrar til statsbudsjettet.

La meg nevne noen flere av regjeringens tiltak for å øke vekst og verdiskaping i Trøndelag.

Høyre i regjering har:

 • innført et nytt skatteregime for vannkraft for å realisere mer grønn fornybar kraft
 • lansert et veikart for hydrogen og støtte til økt produksjon av hydrogen
 • lansert innovasjonsprogrammet «Grønn plattform» der 1/3 av forprosjektene har gått til Trøndelag
 • lansert «Grønn skipsfart» der bl a Moen Verft i Nærøysund har fått millionstøtte
 • oppkapitalisert Innovasjon Norge, Enova, Nysnø og Forskningsfondet
 • fjernet maskinskatten
 • fjernet arveavgiften
 • redusert skattebyrden på bedrifter og familier med 34 mrd kr
 • forenklet for næringslivet med 28 mrd kr
 • økt rammen til FOU, Skattefunn og BIO-midler
 • styrket lokaldemokratiet og gitt kommunene medhold i 8 av 10 innsigelsessaker
 • sørget for en skattepakke som har sikret kritiske investeringsbeslutninger og dermed titusenvis av jobber i olje-næringa, verftsindustrien og leverandørindustrien langs hele kysten
 • avklart langsiktige rammebetingelser for den viktige havbruksnæringa på Namdalskysten. Vi sier nei til grunnrente på havbruk samtidig som kommunene får betydelige inntekter fra produksjonsavgift samt av auksjonsvederlaget for nye konsesjoner.

Bortsett fra noen fraser om «helhetlig, målrettet og handlekraftig distriktspolitikk» er det påfallende få konkrete løsninger Ap og Sørvik har å komme med for Trøndelag.

Det eneste som er sikkert er at det med et rødgrønt flertall vil oppstå ny usikkerhet både for havbruksnæringa og andre viktige eksportnæringer i Trøndelag. En ting er at spørsmålet om grunnrente på havbruksnæringa vil komme opp igjen og at nye konsesjoner vil være i det blå. Det blir likevel peanuts i forhold til gamblingen med EØS-avtalen og den gedigne skatteregninga på fra ti til titalls milliarder kroner årlig som Ap, Sp og SV & co vil sende til bedrifter og familier. Det for å finansiere luftige valgløfter om alt fra 6-timers dag til gjenåpning av gamle lensmannskontorer. Særlig bekymringsfullt er det at Ap vil øke formuesskatten på norsk eierskap, en skatt utenlandskeide bedrifter i Norge slipper og at Staten igjen skal drive industri-reisning slik Ap drev på under Gerhardsen.

Erna har styrt Norge trygt gjennom oljeprissjokk, asylkrise og koronakrise. Vi skal ta Norge trygt videre gjennom å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Det siste Norge trenger på veien ut av vår tids største krise er et nytt rødgrønt eksperiment der MDG og Rødt kan få plass om baksetesjåfører.

Kommentarer til denne saken