Samtidig som Arbeiderpartiet og opposisjonen har fått flertall for å halvere ferjeprisene i landet vårt, har regjeringen sendt den såkalte båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet på høring. I det forslaget ligger det an til at Trøndelag taper 29 ferjemillioner - hvert år. Det er dårlig distrikts- og klimapolitikk, og Trøndelag må kompenseres for dette. Det regner vi med at også Høyres og Venstres Stortingsrepresentanter fra Trøndelag er enige i.

Det er særlig fylkeskommuner med en relativt lang kystlinje og forholdvis lave utgifter til båtruter som får reduserte overføringer med den nye nøkkelen. Da taper Trøndelag 29 millioner, mens for eksempel Vestland fylke vil få 36 millioner mer å rutte med.

For mange på kysten er ferje eneste mulighet til å komme seg rundt, og hurtigbåtene er avgjørende for å få folk effektivt til og fra jobb og andre gjøremål. Vi har de siste årene hørt sterke historier i mediene om familier som vurderer å flytte fordi de må betale flere titalls tusen i ferjebilletter i året. Nå retter Arbeiderpartiet og Stortinget opp billettprisene, men det hjelper pent lite hvis vi må kutte kraftig i antall avganger i ferje- og hurtigbåttilbudet i fylket vårt.

29 millioner kroner mindre å kjøre ferje og hurtigbåt for er et stort og alvorlig kutt for Trøndelag. Nye krav til sikkerhet om bord og innføring av ny teknologi har økt kostnadene og presser fylkeskommunen fra flere kanter. Ny teknologi er bra, og i Trøndelag går vi i front for å få på plass nye utslippsfrie hurtigbåter som både kutter utslipp og skaper nye norske arbeidsplasser langs kysten, men vi kan ikke ende opp i en situasjon hvor fylkeskommunene som får store kutt ikke klarer å få ferjeleiene til å møtes.

Regjeringen har lagt fram en klimaplan som sier at all kollektivtrafikk i nær fremtid skal være null- og lavutslipp. Det er bra, men da må det følge penger med. Hvis vi skal lykkes med å få til omstilling og få utslippene ned, så må klimapolitikken være rettferdig. Det er urettferdig dersom de som bor langs kysten skal måtte sitte igjen med regninga når vi legger om til null- og lavutslippsfartøy. Det vil svekke legitimiteten til viktige klimatiltak og forsinke det grønne skiftet.

For oss i Trøndelag Arbeiderparti er det klart: fylkene får for lite penger til å bygge et sterkt og fremtidsretta kollektivtransport-tilbud til folk som bor langs kysten. Om det skal skjæres ned ytterligere i Trøndelag, så vil det gå utover vanlige folk. Det sier vi nei til. Regjeringa må heller legge opp til at vi får kompensert for de pengene som blir tatt fra oss.