Over halvparten av vassdragene i landet vårt er utbygd av vannkraft. Noen av de resterende vassdragene er vernet av hensyn til det biologiske mangfoldet, men nå vil regjeringen, også de til livs.

I 2022 er det 40 år siden protestene mot utbyggingen av Alta-vassdraget ble avsluttet. Norges fire største parti benytter jubileumsåret med å åpne for å ofre vernede norske vassdrag for å øke kraftproduksjonen. Siden 1970-tallet har 389 norske vassdrag blitt vernet, fordi det frie rennende vannet gir liv til naturen og det biologiske mangfoldet.

I Norge har vi et landskap og klima som er svært gunstig for fornybar vannkraft. I dag er to av tre vassdrag utbygd, og mye av livet i og rundt vassdragene har betalt en høy pris. Etter de siste årenes kamp for bier, plastfritt hav og naturen, så er det rart at disse partiene ikke har fått med seg den menneskelige aktivitetens trussel mot naturen.

FN har varslet om både en klimakrise og en naturkrise. Ap, Sp, Høyre og FrP må ta innover seg at miljøet er mer enn bare klima. Klimakrisen krever mer tilgjengelig fornybar energi, men å skaffe mer fornybar energi gjennom å forverre naturkrisen er ikke både korttenkt og lite bærekraftig.

Elleve av Norges største friluft- og miljøorganisasjoner, med blant annet Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Natur og Ungdom, har krevd fortsatt vern av vassdragene. Vi i Trøndelag KrFU støtter deres krav, og ber regjeringen om å ta naturkrisen på alvor.