Et av mine siste besøk før koronapandemien brøt ut i Norge var til Frosta. Der besøkte jeg Potetpakkeriet. De viste frem hvordan de kunne få bedre bruk av råvarene. Poteter og gulrøtter som tidligere gikk i grisen fordi de ikke passerte skjønnhetskravene, ble skrellet, delt og omgjort til grønnsaker som kan selges i butikk. Nye arbeidsmetoder for Potetpakkeriet betydde økt produksjon, bedre inntjening og mindre matsvinn.

Gjennom omstilling og nye arbeidsmetoder, utnyttes de gode råvarene bedre. Det oppsummerer trønderen på en god måte: Dyktige og driftige arbeidsfolk jobber for å finne nye løsninger, enten det er for å utnytte råvaren bedre, kutte klimagassutslipp eller skape nye jobber.

Allerede før koronapandemien hadde vi store utfordringer å ta tak i. De neste årene vil det bli færre i jobb per pensjonist, klimaendringene vil tilta og inntektene fra olje og gass vil gå ned. De utfordringene vi hadde før krisen, vil vi også ha etter. I tillegg har vi nå vært gjennom en tid med rekordhøy ledighet. Når vi nå har fått kontroll på smitten, trapper vi opp innsatsen for å få fart på økonomien igjen.

Det viktigste er å skape mer og inkludere flere. Vi skal forberede Norge og bedrifter på fremtiden. Vi skal forberede folk på fremtidens jobber.

Mange av løsningene ligger i Trøndelag. EUs Regional Innovation Scoreboard sammenligner innovasjonsmiljøer i 238 regioner i Europa. Trøndelag er på topp av de norske regionene, og er Europas 15. mest innovative region. Trøndelag er dermed viktig for omstillingen av hele Norge. Dette er også grunnen til at Høyre i regjering har løftet Trøndelag som region.

La meg ta noen eksempler:

  1. Forskningsmiljøene i Trøndelag er styrket. Det vil på sikt kunne gi oss fremtidens jobber og videreutvikle eksisterende industri. For eksempel skal NTNU få et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for autonome skip. Det vil kunne bety et nytt industrieventyr for Norge som allerede har en stolt maritim historie. Regjeringen vil fortsette å styrke forskningsmiljøene.
  2. Vi tar vare på arbeidsplassene i regionen. I vår har Norges viktigste næring vært gjennom en usikker tid. For Høyre har det hele tiden vært et mål å sikre oljejobbene og jobbene i leverandørindustrien. Gjennom enighet i Stortinget har vi fått på plass en kraftfull pakke som sikrer aktivitet blant annet på Kværner Verdal.
  3. Trøndelag leder an i det grønne skiftet. Enova med hovedkontor i Trondheim er styrket, og bidrar blant annet til å gjøre eksisterende industrier utslippsfrie. Det er nødvendig for å beholde eksisterende jobber, men også skape nye. Biogassanlegget på Skogn hadde ikke blitt etablert uten støtte fra nettopp Enova.
  4. Det bygges vei i Trøndelag som aldri før. Derfor har vi sørget for å sette i gang en av de viktigste infrastrukturprosjektene for Trøndelag. Det skal bygges en ny E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Til sammen over 100 kilometer motorvei skal på plass, med fire felt og med fartsgrense på 110 km/t. Reisetiden går ned, mens trafikksikkerheten blir bedre.

Vi må legge til rette for at det skapes mer. Da er ikke løsningen økte skatter, flere reguleringer eller mindre markedstilgang gjennom nei til EØS. Vi trenger vekst, innovasjon og fornyelse. Norge trenger flere bein å stå på og vi må legge til rette for at næringslivet tør å satse på nye bransjer.