Gå til sidens hovedinnhold

Trøndelag trenger ikke EØS

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uten EØS har Norge allerede en handelsavtale som gir full tollfrihet for industrivarer vi selger til EU.

Handelstallene motsier Jon Gunnes (V) når han hevder at EØS-avtalen er «avgjørende for norsk næringsliv» i Trønderdebatt 30. august.

Les også

Ikke ødelegg for trøndersk eksport til Europa!

Sveits, som er utenfor EØS og har egne handelsavtaler med EU, har ikke hatt noen svakere utvikling i sin eksport til EU enn det Norge har hatt. Det samme gjelder land som Japan og Canada, viser en rapport fra Menon Economics (Menon publikasjon nr. 61/2019). 95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS, det vil si fra andre land enn Norge, Island og Liechtenstein. De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale.

Det er flere grunner til at norske eksportarbeidsplasser er minst like trygge uten EØS-avtalen. Norge har allerede avtaler som overtar om EØS-avtalen sies opp. Handelsavtalen fra 1973 gir full tollfrihet på handel med industrivarer mellom Norge og EU. Det i dag to prosent toll på fersk norsk laks til EU, og tollen vil være den samme utenfor EØS. Siden Norge ikke er del av EUs tollunion, blir tollkontrollene akkurat som nå.

EU står ikke fritt til å sette andre krav til godkjenning av norske varer. WTO-avtalen regulerer slike «tekniske handelshindringer». Norge kan dessuten velge å innføre de samme produktkravene som EU der det er ønskelig. Uten å være med i verken EU eller EØS, selger Færøyene sin fisk til EU uten veterinær grensekontroll.

EU vil dessuten ha egeninteresse i å inngå en fornyet handelsavtale. Norge har varer og ressurser som EU trenger. For EU vil det være økonomisk selvskading å forsøke å stenge norsk olje, gass, metaller eller fisk ute – eller å gjøre importen dyrere ved å legge på toll. Norge er et kjøpesterkt marked for EU, og vi importerer mer tjenester fra EU enn det vi eksporterer. EU har stor interesse av å inngå en handelsavtale også om tjenester.

Uten EØS-avtalen ville norske myndigheter ha en større handlefrihet til å drive en aktiv næringspolitikk, blant annet for grønn omstilling og utvikling av nye arbeidsplasser over hele landet. EØS-avtalens regler som såkalt fri konkurranse og forbud mot offentlig støtte setter i dag mange hindringer for å styrke norsk og lokalt næringsliv.

Venstre har programfestet at partiet ønsker EU-medlemskap. Da er det for så vidt ikke overraskende at Jon Gunnes vil stenge døra for et mer jevnbyrdig forhold til EU. Men det er urimelig at han skyver hensynet til næringslivet foran seg. Mange norske bedrifter har tjent godt på at Norge utenfor EU har en egen valuta. Det er ingen fordel for næringslivet å erstatte krona med euro, tvert imot er det viktig å ha en egen valuta når norsk økonomi skal omstilles vekk fra oljeavhengigheten. Et EU-medlemskap ville dessuten ramme norsk landbruk hardt og svekke matforedlingsindustrien over hele landet. Det ville være å true norske arbeidsplasser – ikke minst i Trøndelag.

Kommentarer til denne saken