Gå til sidens hovedinnhold

Trøndelag vil tape om politikerne ikke tar klimakrisa på alvor

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sommer var det i hele Trøndelag varmere enn normalen. Aller varmest var det på Frosta som kunne skilte med en temperatur 2,7 grader over det normale. Trondheim opplevde sin varmeste januar på 258 år. Likevel finnes det politikere som fortsatt stemmer for mer vei, mer olje og mindre til fremtidige generasjoner.

Det haster med en klimapolitikk som tar fremtiden på alvor. Noen få tiår med forbruksfest har gjort at vi i flere tusen år må håndtere konsekvensene av mer ekstremvær, økt havnivå, tap av dyrearter og truet matsikkerhet. Trøndelag er ekstra utsatt, både som landbruksfylke, men også fordi vi har utfordringer med fraflyttning.

Vi husker alle de forferdelige bildene og historiene fra tørkesommeren i 2018, som medførte en halvering i kornavlingene. Klimaendringene vil fortsette å gi et mer uforutsigbart landbruk, med mer regn og mer tørke. Økte temperaturer kan også føre til økt fare for flere skadedyr og nye plantesykdommer. Stadig flere gårdsbruk legges ned. Når det blir vanskeligere å produsere mat, risikerer vi at denne trenden forsterkes.

I en verden hvor det blir stadig vanskeligere å produsere mat er det usolidarisk å basere seg på import, det vil også gjøre oss sårbare. Mister vi bonden mister vi livsviktig matproduksjon, men vi mister også mye av arbeidskraften i distriktene. Flere distriktskommuner sliter allerede med fraflytting og en aldrende befolkning. Om det er ikke er mulig å produsere mat vil enda færre bo i Distrikts-Trøndelag.

Som matfylke sitter vi med deler av løsningen på klimakrisa, men også med svarteper om vi ikke får et grønt skifte i norsk politikk. Derfor trenger vi en retningsendring i det norske landbruket. Vi må gå over til å produserer mer menneskemat i norske jorder og reduserer husdyrandelen til ett vi kan fø på norske ressurser. Slik blir landbruket en del av løsninga heller enn en del av problemet. Det vil bøndene, distriktene og generasjonene etter oss tjene på.

Kommentarer til denne saken