Trøndelagsmøtet 2021, som digitalt gikk av stabelen torsdag, ble et slags uoffisielt trøndersk mesterskap i gode ønsker, problembeskrivelser, fine ord og suksesshistorier om gründerskap. For publikum er det ett spørsmål mer enn noe annet som står igjen etter både denne seansen, og etter tidligere utgaver av samme møte: Hva så?

Det var statsminister Erna Solberg som var først ut. Hun bød på sine sedvanlige talepunkter om generelle rammebetingelser, trakk fram biosatsingen på Skogn og et par andre eksempler, og snakket om omstilling. Dessuten minnet hun om at oljejobbene har vært så lønnsomme at man trenger mange andre jobber for å erstatte dem.

NHO snakket også om omstilling, og om behovet for flere jobber. Politikerne snakket om muligheter, både på havbunnen og til lands. Innovasjon Norge-direktør Vigdis Harsvik snakket om alle bedriftene som omstiller seg, og skrøt blant annet av en Leksvik-bedrift som nå utvikler en førerløs traktor. Dette var «det mest ultimate i Trøndelag», at landbruk og teknologi forenes, mente hun. LO snakket om hvor tøft det kan være for folk i 50-årene å ta en ny utdanning. Og Frp understreket behovet for bedre vei.

Det er kanskje ikke overraskende at slike møter blir generelle. Regjeringen er opptatt av generelle virkemidler, og har ikke noen særskilt plan for Trøndelag. Fylkeskommunen, som arrangerer møtet, har knapt virkemidler til å utvikle noe som helst lenger, og fylkespolitikerne evner verken å skape debatt om visjoner eller utfordringer.

Det er likevel skuffende at man ikke evner å sette reelle motsetninger på dagsorden.

Her er et knippe punkter Trøndelagsmøtet 2021 kunne belyst:

• Hvis samferdsel er så viktig, hvor blir det da av bedre jernbane, E6 fra Åsen og nordover og den lovde satsingen på fylkesvei?

• Hva vil vi med de enorme områdene i Trøndelag som verken har «industriklynger» eller havbruk, hvor en skremmende høy andel av befolkningen er pensjonister, hvor ungdommene flytter og hvor det knapt lages nye jobber?

• Hvor mye skal staten bidra med for å støtte gründere? Holder det med raskt internett?

• Betyr det noe at Trondheim øker med 3000 innbyggere i året, mens store deler av Trøndelag fraflyttes?

• Har åtte år med Erna Solberg reformert Norge for framtiden?

• Det grønne skiftet gir store muligheter, men hvem skal betale for elektriske (og ubemannede?) traktorer, ladestasjoner for elbil på bygda eller den økte co₂-avgiften på Widerøes melkeruter?

• Hva skal bedrifter som ikke fanges opp av korona-krisepakkene nå gjøre?

• Hvem skal dekke utdanningen folk i 50-årene tar for å omstille seg?

Førerløse traktorer og annet generelt framsnakk er vel og bra. Det er alle enige om. Nå trenger vi politisk debatt – og debattarenaer – om spørsmålene vi ikke er enige om, eller som mangler svar.