Gå til sidens hovedinnhold

Trønder-Avisa mener: Behov for ny finansiering av sykehusene

Artikkelen er over 1 år gammel

Sterke sykehus i distriktene er avgjørende for at St. Olavs i Trondheim skal lykkes som universitetssykehus

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I desember i fjor ble det lagt fram en utredning som foreslår en ny nasjonal fordeling av inntektene for sykehusene. Det skjer om lag 12 år etter forrige gang professor Jon Magnussen ledet et tilsvarende utvalg. Magnussen står i spissen også denne gang, og målet er å finne en så rettferdig, økonomisk fordeling som mulig mellom regionale helseforetak og sykehus, basert på enda flere parametre enn man hadde i 2008. Nå er Helse Midt-Norge godt i gang med arbeidet med å se på følgene av å se ta i bruk forslagene til nye prinsipper for fordeling av sykehuspengene mellom Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal. Den nye fordelingsnøkkelen vil trolig vedtas i desember.

Mye tyder på at det er helt riktig å fornye fordelingsnøklene, også i Helse Midt-Norge. Og alt tyder på at de nye Magnussen-prinsippene vil gi Helse Nord-Trøndelag bedre økonomi. Ett av estimatene viser at Helse Nord-Trøndelag ville hatt om lag 72 millioner kroner mer i 2020, dersom de nye prinsippene ble lagt til grunn. Men direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag er både avventende og skeptisk: «Hvis en ny rammefordeling vil slå beina under St. Olavs hospital, så er ikke vi i Helse Nord-Trøndelag tjent med det. Vi er avhengige av et sterkt universitetssykehus».

Det er forståelig at Åm, som kom fra St. Olavs Hospital da han ble hanket inn for å lede Helse Nord-Trøndelag, ikke vil rope for høyt om den åpenbare skjevfordelinga som i dag foregår i Helse Midt-Norge. Til det er universitetssykehuset for viktig også for vår del av regionen. Men det er likevel et paradoks at 72 millioner er nær identisk med Helse Nord-Trøndelags innsparingsbehov, og at mer inntekter ikke blir løftet fram som en viktig sak for de nordtrønderske sykehusene. Sterke sykehus i distriktene er avgjørende for at St. Olavs i Trondheim skal lykkes som universitetssykehus, og da må helseforetakene utenfor St. Olavs settes i økonomisk stand til å kunne levere gode tjenester. Helsetilbudet i utkantene blir ikke bedre av kontinuerlige kuttprosesser.

Det er behov for en ny fordeling av helsepengene, og det er behov for å stikke en propp i den kroniske underfinansieringen av distriktsforetakene. Når forslag til en mer rettferdig fordeling kommer, må de også applauderes av sykehusdirektørene. Ikke bli møtt med utelukkende skepsis.

Kommentarer til denne saken