Gå til sidens hovedinnhold

Trønder-Avisa mener: Flytt fylkeskommunen ut av Trondheim

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jevnlig ser vi til Oslo, og kritiserer regjeringen både for den generelle sentraliseringen, og for en heftig pengebruk i Oslo sentrum, for eksempel når det skal brukes hodeløse 36 milliarder kroner på nytt regjeringskvartal.

Nå er det på tide å erkjenne at Trøndelag også herjes av en indre sentralisering, inn mot Trondheim.

Som vi har skrevet på lederplass tidligere, er balansen mellom bygd og by i Trøndelag under sterkt press. Trondheim vokser ukontrollert, mens distrikter og mellomstore kommuner mister folk og arbeidsplasser. Det offentlige må ta en lederrolle i å bremse, og snu, denne utviklingen. At man da skal bygge et nytt fylkeshus i Trondheim til 300 millioner kroner er omtrent så langt unna riktig medisin som det er mulig å komme.

Det er også ressursmessig helt feil å investere i to helt nye fylkeshus, når en gjeldstynget fylkeskommune også har enorme behov blant annet på fylkesveier, og i en tid hvor skolenedlegging igjen kommer på bordet.

Fylkeskommunen, det eneste folkevalgte organet hvor vi trøndere bestemmer selv, bør i stedet ta en lederrolle i å demme opp for en samfunnsutvikling som skaper problemer for hele fylket, også byen. Organisasjonen bør gjennomgås med sikte på hva man kan flytte ut av Trondheim. På sikt må det vurderes om man i det hele tatt trenger å ha to fylkeshus, eller om alt kan samles i det nye fylkeshuset i Steinkjer.

Innad i fylkeskommunen vil man si at tilstedeværelsen i Trondheim er nødvendig, fordi man har tett samhandling med Trondheim kommune, fylkets klart største, fordi AtB ligger i Trondheim og fordi byen huser NTNU, Sintef og alle miljøene rundt. Dette er ikke uviktige faktorer. Likevel har koronatiden vist at det er fullt mulig å samhandle uten at man jobber i nabobygget.

Politikk og samfunnsbygging handler om å gjøre prioriteringer. Dessverre er det slik at fylkeskommunen kan drive mer regionalt utviklingsarbeid med hvordan de bygger sin egen organisasjon, enn med den sterkt reduserte overføringen de får over statsbudsjettet til disse formålene.

Fylkeskommunen kan lede an i en utflytting fra Trondheim, som på sikt kan gjøre at også staten ser nytten i å spre sine arbeidsplasser sørøst, sørvest og nordover i Trøndelag.

Kommentarer til denne saken