Gå til sidens hovedinnhold

Trønder-Avisa mener: Høyre tar feil om polititall

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Torsdag ble nye tall om folks tillit til politiet lagt fram. Innbyggerundersøkelsen viser at 82 prosent av de spurte har høy eller svært høy tillit til politiet i Norge. Det er 3 prosentpoeng høyere enn året før.

Justisminister Monica Mæland svarer på denne lederen her.

Det tok ikke lang tid før statsminister Erna Solberg, justisminister Monica Mæland og mange andre politikere fra særlig Høyre rykket ut og brukte tallene som en slags konklusjon på at politireformen har lyktes. – Vi opplever nå at det arbeidet vi har gjort for å styrke politiet, og det arbeidet vi har gjort med politireformen, faktisk blant folk gir enda større tillit til politiet, sa Solberg til NTB.

Det er positivt at tilliten til politiet er økende, men alle som mener tallene viser at politireformen har lyktes, må lese grundigere. I 2014, året før politireformen ble vedtatt, sa 89 prosent at de hadde tillit til politiet. Tallene er ikke direkte sammenlignbare, og dermed kan man ikke konkludere med at politireformen har bedret noe som helst. I stedet har undersøkelsen mange elementer som gjør at den føyer seg inn i rekken av det motsatte: At reformen har store mangler.

Ikke bare kan det tolkes ut fra undersøkelsen at tilliten til politiet er lavere, ikke høyere, enn før reformen. Den bekrefter dessuten en av de aller viktigste punktene kritikerne har fremført i årevis. I kommuner under 5.000 innbyggere er det bare 76 prosent som har svært høy eller ganske høy tillit. Politiet står altså langt svakere i distriktene enn i byene.

Det burde vært ganske opprørende for en statsråd at hennes innbyggere ser så ulikt på politiet. I stedet går hun rett i politikermodus: – Men det som er bekymringsfullt, er når noen går til valg på å skru klokka tilbake. Når noen skal reversere og har tenkt å skrote det arbeidet som nå er gjort, i troen på at flere lensmannskontorer og kontoradresser skal gjøre jobben», sier Mæland til NTB.

Alt er ikke feil med politireformen. Helt siden Gjørv-kommisjonen har det vært bred enighet om at politiet må moderniseres. Selvsagt må politiet forholde seg til at kriminalitetsbildet endrer seg. Derfor har de satset tungt på komplekse og «nye» felt, for eksempel den nye nettpatruljen i Trøndelag, som Trønder-Avisa skriver om i dag. Men det har aldri vært bare én måte å reformere politiet på.

Ingen av reformens kritikere vil bygge ned nettpatruljer eller beredskapstropper, selv om de ønsker å styrke politiet i distriktene. Ved å argumentere på denne måten, bidrar Mæland til å fordumme debatten til et nivå hvor man kun er for eller mot lensmannskontorer, og for eller mot politireformen. Det bringer iallfall ikke saken videre.

Over 400.000 nordmenn bor i en kommune under 5.000 innbyggere. Distrikts-Norge opplever et politi som sjelden eller aldri rykker ut, som henlegger «hverdagskriminalitet» uten å undersøke saken, og som ikke kjenner lokalsamfunnene. Regjeringen mener antall lensmannskontorer er ubetydelig for disse menneskenes oppfatning av tillit til politiet, men spørsmålet blir da hva Mæland ellers vil gjøre for at også distriktsbefolkningen skal føle seg trygge. Snart seks år etter den første politimeldingen er det få tegn til bedring.

Kommentarer til denne saken