Det er murring blant ansatte ved Nord universitet om at ledelsen er for langt unna. Nord universitet er Norges lengste universitet med lokal tilstedeværelse fra Stjørdal i sør til Vesterålen i nord. Det er en ung organisasjon med hele 11 000 studenter og 1 300 ansatte, som det er rektor Hanne Solheim Hansens tunge oppgave å manøvrere.

Allerede ved sammenslutningen i 2016 ble det bestemt at organisasjon og ledelse skulle evalueres på et senere tidspunkt. Tiden for det er nå. Universitetsledelsen hyrer nå inn konsulenter for å vurdere oppbygningen av organisasjonen og ledelsesforholdene. Vi håper og tror at universitetsledelsen virkelig ønsker å komme til bunns i hvordan de kan yte sine ansatte og studenter den beste støtten.

Det er nettopp en svakhet ved store, sammensatte organisasjoner at avstanden mellom de styrende og de styrte kan bli stor. Dette er ikke særegent for organisasjoner spredt over store geografiske avstander, som Nord universitet, men kan like gjerne oppleves på en stor, samlet institusjon, om oppbygningen er kompleks nok. Vi må gi rektoren rett i at universitetsledelsen ikke kan være overalt, hele tiden. Det tror vi heller ikke at de ansatte forventer.

Det er typisk for offentlige virksomheter at styringsproblemer oppstår, fordi de skal oppfylle mange og ikke sjelden motstridende mål. Nord universitet står i en skvis, der politikerne har kryssende forventninger til det som har vært en regional høyskole, og som nå skal være et universitet.

Nord universitet har hovedcampus i både Bodø og Levanger, men det har skjedd en opphopning av ledere i Bodø. Om todelingen ikke etterleves i praksis, er den ikke verdt papiret som den er skrevet på. Dette handler mer om strategiske valg enn om hvor rektoren har kontordager.

En kan spørre om den mentale avstanden noen ganger blir mer uoverkommelig enn den fysiske. Nord universitet er en sammensmelting av flere institusjoner med historie og egenart. Det er ikke rimelig å forvente at ledelsen skal skape en enhetlig kultur for hele universitet fra bunnen av. På noen områder trenger det heller ikke å være ønskelig. Styrken ved mange eldre universiteter er nettopp tradisjons- og fellesskapsfølelse. Men skal Nord universitet ha noen slags sammenhengskraft, må ansatte og studenter oppleve at de inngår i noe større enn bare sitt lokale studiested.