Torsdag la fylkesrådmann Odd Inge Mjøen fram forslaget om å bygge nytt Fylkets hus i Steinkjer. Nybygget har en prislapp på 260 millioner kroner, og skal plasseres like ved jernbanestasjonen.

Saksframlegget er et godt svar på det politikerne har bestilt, og en avgjørende brikke hvis Trøndelag skal lykkes med å balansere makt, arbeidsplasser og befolkningsvekst mellom Trondheim og gamle Nord-Trøndelag.

Det kan kanskje høres rart ut at et bygg skal spille en så viktig rolle. Dagens Fylkets hus på Nordsileiret holder helt ok stand. Problemet er bare at bygget, og stedet det ligger, framstår umoderne for de fleste, særlig dem som ikke bor i nærheten. Kommer man med tog, finner man neppe fram til bygget om man ikke er kjent. Det går dessuten ingen busser dit, og gåturen er for lang til at de fleste gidder. Nybygget i sentrum, derimot, vil være perfekt plassert om man kommer fra Trondheim, med fly til Værnes eller med buss fra Namsos. Det vil også forsterke Steinkjers rolle som en administrasjonsby kraftig. Kort gangavstand til rådhuset, InnoCamp og Statens Hus vil skape en moderne fylkeshovedstad, som alle disse aktørene vil nyte godt av. Nybygget vil dessuten sikre at det bygges parkeringskjeller, og bidra til å sikre marked for et nytt hotell i byen.

Over tid kan dette danne grunnlaget for at flere funksjoner kan flyttes til Steinkjer. For byen vil det sikre arbeidsplasser og en positiv utvikling. Det vil selvsagt også fylkeskommunen nyte godt av. Hvis potensialet i dette skal tas ut, må Steinkjer kommune, næringsliv og andre lokale krefter kjenne sin besøkelsestid. Spørsmålet blir nå hvilke andre brikker som kan legges i puslespillet Steinkjer. Nevnte hotell, og en konferansesal, er kanskje det som haster mest.

Kostnaden for bygget i Steinkjer er dessuten ikke avskrekkende. Bygget skal eies av et utbyggingsselskap, og leies tilbake til fylkeskommunen. Dagens Fylkets Hus skal selges, til en antatt pris opp under 150 millioner kroner, og disse pengene foreslås overført til nye investeringer. Steinkjer kommune står tilsynelatende klar til å kjøpe, og det har lenge vært snakk om at man i kommunen ønsker å bruke dagens fylkeshus til helseformål. Når man vet at nabobyggene på Nordsileiret er Beredskapssenteret og Steinkjer sykehjem, er dette rett og slett god byplanlegging.