Torsdag møttes formannskapene i alle kommunene på Innherred til fellesmøte i Frosta.

Politikere fra Snåsa i nord til Frosta i sør har helt sikkert mye usagt, men det er verdt å merke seg at Innherred nå preges av en positiv politisk energi. Det virker å være større vilje enn på lenge til å samarbeide, ikke konkurrere. Det vil komme hele regionen til gode om denne energien nå utnyttes.

Mye er allerede på gang. Næringsforeningene og næringslivet på Innherred snakker godt sammen. Det er over år utviklet gode kommunale samarbeid på en rekke felt. Og mange ser det som en selvfølge at Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta er smeltet sammen som én arbeidsmarkedsregion.

Derfor er det helt riktig at politikerne nå diskuterer hvordan Innherred kan bygges sammen som ett lag. Vi tror det er et stort potensial i å diskutere hvordan kommunale samarbeid kan utvikles, eventuelt slås sammen, slik at tilbudene dekker hele Innherred. Arbeidet med næringsutvikling bør videreutvikles, og det samme gjelder arealpolitikken. Kulturen, idretten og det etablerte næringslivet trenger en sterk lagspiller, basert på en forståelse om at vi støtter hverandre på Innherred. Og med Trønder-Avisas artikler om stupende folketall nord i Trøndelag friskt i minne, trengs en helt ny satsing på attraktivitet og bolyst for Innherred.

Dessuten må vi snakke med én stemme. Hele Innherred trenger bedre veg. Steinkjer trenger støtte for å beholde fylkesfunksjoner og Nortura, Verdal trenger støtte for et sterkt Stiklestad-prosjekt og Levanger trenger støtte for å beholde et sterkt sykehus.

Innherred bør samtidig holde på den sterke kulturen for å utvikle samarbeid uten at det eneste mulige svaret er å slå sammen kommuner.

Samtidig er den politiske situasjonen en ilddåp for Senterpartiets ordførere Anne Berit Lein i Steinkjer, Anita Ravlo Sand i Levanger og Pål Sverre Fikse i Verdal, som alle er ferske. Hvis Senterpartiet, som dominerer alle kommunestyrene på Innherred, ikke lykkes med å samle regionen nå, frykter vi det vanskelig lar seg gjøre. Å samle Innherred inkluderer også å reparere det brokete forholdet til Arbeiderpartiet som preger både fylkespolitikken og kommunene. Der må begge parter ta et solid ansvar. Ap og Sp finner kanskje sammen i mange enkelttilfeller, men partiene fremstår å være politiske hovedmotstandere på Innherred. Det bør de spørre seg om det er grunnlag for, og om regionen er tjent med.