Gå til sidens hovedinnhold

Trønder-Avisa mener: Skogen må være norsk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidlig i oktober ble det kjent at investor Ola Mæle har solgt nær 600.000 dekar skog i fire namdalskommuner til en tysk stiftelse.

Mæle sitter igjen med et stort overskudd, mens eierskapet er sendt til utlandet.

Salget avslører store svakheter i lovgivingen, og er blant annet resultat av en liberalisering dagens regjering gjorde i 2017, da priskontrollen på skog ble fjernet. Derfor er vedtaket som fylkestinget i Trøndelag fattet torsdag positivt. Etter initiativ fra Senterpartiet, vedtok fylkestinget å jobbe for lovendringer som sikrer at slike salg kan stoppes i framtiden.

- Eiendomssalg som vi nå ser i Namdalen skal kunne stoppes med lov, og priskontrollen må innføres igjen for å bidra til at norske skogpolitiske interesser ivaretas. Det er dette vi er enige om, og vedtaket betyr at fylkeskommunen skal jobbe opp mot storting og regjering for å få endret lovverket, sier Senterpartiets Tomas Hallem, som tok opp saken i en interpellasjon.

Rent formelt selger Mæle aksjene i fire selskaper til de tyske eierne. Siden det fortsatt er selskapene som eier eiendommene, gjelder den opprinnelige konsesjonen, og dermed omgår man ny konsesjonsbehandling. Det framstår åpenbart at dette er i strid med intensjonene i lovverket.

Når lokale og nasjonale eierinteresser blir parkert av internasjonale selskaper med store økonomiske muskler, forsvinner samtidig kontrollen over viktige ressurser. Skogen kan da bli kun et investeringsobjekt, og man risikerer at all drift av den styres av rene markedsøkonomiske hensyn. Konsekvensene blir at andre hensyn, det være seg allemannsretten, tilgangen næringslivet har til råmaterialer eller muligheten for befolkningen til å drive jakt og fiske, settes under press.

Det har vært et grunnleggende prinsipp i Norge at verdiene fra naturressurser som vann, skog, jord og olje skal komme hele samfunnet til gode. Dagens regjering staker ut en kurs som setter dette i fare. I en ustabil internasjonal verden er norske naturressurser trolig noe av det tryggeste man kan eie, og åpnes slusene for internasjonale aktører, kan det føre til et storstilt salg av Distrikts-Norge. Det er ingen, aller minst vi som bor her, tjent med.

Det er verdt å fremheve at fylkestinget i Trøndelag, som til nå har vært skuffende upolitisk, går sammen om et politisk initiativ i denne saken. At det skjer enstemmig er et tydelig signal, som særlig regjeringspartiene må ta på alvor.

Kommentarer til denne saken