Den største overordnede utfordringen i Trøndelag utenfor Trondheim de neste 30 årene vil være demografi.

Antallet innbyggere i arbeidsfør alder vil synke, mange steder kraftig. Antallet innbyggere i pensjonsalder vil øke, nesten alle steder kraftig. Denne skjevbalansen svekker verdiskapingen, samtidig som at behovene for velferdstjenester øker. Det blir økonomisk krevende, men også i praksis, fordi færre arbeidstakere må betjene flere brukere. Tydeligst vil dette vises i omsorgstjenestene, men også i barnehager, skoler og i næringslivet vil det merkes at pilene peker nedover. Disse utviklingstrekkene vil dessuten påvirke hverandre. Hvis det blir færre elever på skolen, kan det gjøre at familier velger å flytte, som igjen rammer omsetningen for næringslivet. Slik fortsetter spiralen.

Som Trønder-Avisa har skrevet i flere artikler de siste ukene, er det ikke bare utkantene som rammes av denne spiralen, men potensielt også mellomstore byer som Steinkjer, Namsos, Verdal og Levanger.

Det er mange forklaringer på demografien og sentraliseringen av samfunnet, og noen av dem kan vi påvirke. Det enkleste, og på mange måter vanskeligste, er å vinne kampen om unge innbyggere. Det innebærer å bygge samfunn og steder dagens innbyggere ønsker å bli i, og som potensielle innbyggere ønsker å flytte til.

Siden konsekvensene av en negativ spiral er så store, er dette attraktivitetsarbeidet den aller viktigste oppgaven for folkevalgte og kommuner de neste årene. Nå trenger vi initiativ som skaper positivitet rundt Distrikts-Norge.

I dette bildet er det grunn til å trekke fram prosjektet #Heimkjært, som nå lanseres i regi av Verdal næringsforum. Navnet skal etter planen bli en merkevare for det Verdal har å vise fram, og en fane for et attraktivitetsarbeid i kommunen. Det er svært positivt at dette initiativet kommer fra næringslivet. Bedrifter har selvsagt en økonomisk egeninteresse i å skaffe seg flere kunder, men næringslivet spiller også en undervurdert rolle i attraktivitets- og utviklingsarbeid, på minst to måter. Den ene er at innbyggere ønsker et stort utvalg av butikker, varer og tjenester der de bor. Den andre er at særlig unge innbyggere flytter dit det finnes attraktive jobber.

En av målene med prosjektet er å stanse handelslekkasjen ut av Verdal, til Trondheim, nabokommunene eller over grensa. Dette prosjektet, og lignende initiativ, er også viktig langt utenfor egen kommunes grenser. Butikker på Øra konkurrerer selvsagt med Magneten eller Amfi Steinkjer om kunder, men i det store bildet er Innherred i samme båt. Da er vi avhengig av hverandres suksess.