I TA 25/9 er overskrifta "Trønderbanen er ikke lønnsom". Neivel skal den være lønnsom? Er ikke den en del av infrastrukturen i kongeriket? Skal ikke vi som andre land, ha en jernbane som binder landet sammen? Er det lønnsomt å ha et jernbaneverk med 49 ulike direktører som har en gjennomsnittlønn på 3,7 millioner? Horribelt.

Det minner meg om Inge Ryans utsagn "Posten skal ikke gå med overskudd - posten skal gå med posten.» Posten er nå ødelagt. Alle forstår at posten hadde kunnet fortsatt på tilnærmet normal måte dersom departementet hadde bestemt at den skulle formidle aviser, brev,reklame og pakker til oss som bor i landet. I dag er det i privatiseringens og konkurranseutsettingens navn blitt et salig rot med mange aktører.

Nå skal det også lønne seg å behandle folk som er syke. Det blir da en del sykdommer som blir lidende. Ikke alle plager er like lønnsomme. Også i helseforetakene som er opprettet har det blitt et byråkrati hinsides all fornuft. Her er det også store grupper som har bevilget seg millionlønninger. Sykehusdriften må tilbake til politisk styring.

Dette lønnsomhetsjaget har blandt annet resultert i en sentralisering som begynner å bli farlig lik den Sverige opplevde for 50 år siden. Som SVer prøver jeg å være optimist og håpe på at velgerne ser galskapen i det som foregår. De siste måneder har mange blitt arbeidsløse og fattigere, den gruppen som har vokst er antall milliardærer.