Det er nå litt over fjorten dager siden vi i klubbstyret ved Nortura Steinkjer lot oss intervjue om den utredningen som våre arbeidsplasser er gjenstand for akkurat nå. Vi fulgte videre opp med et åpent brev til bondenæringen i Midt-Norge. Det kan nå meldes om god respons fra mange politiske kretser, men langt fra alle. Da dette er en viktig sak for Steinkjer og vår region håper vi at alle politiske krefter i kommunen hiver seg på og markerer solidaritet med byens største og viktigste industriarbeidsplass. Nå er valgkampen over og vi håper at det er mulig å bygge en bred politisk front mot sentralisering av våre trønderske arbeidsplasser til Østlandet.

Les også

Der Sp går i dialog med Nortura for å redde skjærelinja og utvikle Nortura, er Høyre og Ap mer interessert i politisk spill

Det kan videre meldes om at kommunen og vi tillitsvalgte jobber nå sterkt og godt sammen for å berge arbeidsplassene. Saken er løftet opp til kommunestyrenivå og vi håper at fylket også tar tak i saken. Alt dette er i så fall fantastiske nyheter for oss ansatte og gir oss forsterket kraft til å kjempe videre for våre arbeidsplasser.

Videre må vi med stor skuffelse melde at vår appell om å få regionens bønder til å engasjere seg, så langt ikke har båret frukter av noen betydning. Vi har gjort gjentatte forsøk på å få i stand en dialog med svineprodusentenes talspersoner, men disse har ikke latt høre fra seg eller svart på våre henvendelser. Våre dører er åpne, og vi vil fortsette å jobbe for å få i stand et møte.

Les også

Svar til Per Sverre Rannem: Nortura skal kutte klimagassutslipp fra vei med 80 prosent

Vi skjønner at klingende mynt i pungen er fristende, men hva om man ser det hele i et lengre perspektiv. Vil det da vise seg at man i Midt-Norge står fattigere tilbake? Kan det være at vi er i ferd med å gi fra oss arvesølvet, her representert ved slakteriene i Trøndelag og som står for en stor del av verdiskapningen i trøndersk landbruk?

Man kan jo spørre seg hvorfor medisinen som konsernledelsen alltid har foreskrevet mot dårlig økonomisk avkastning, skal hjelpe denne gangen? Medisinen er å sentralisere landbruksindustrien i Midt-Norge og Nord-Norge til Østlandet. Medisinen er blitt gitt i store doser, men har aldri vist seg å hjelpe i nevneverdig grad. Østlandsregionene har derimot kommet styrket ut av det med stadig nye utbyggingsprosjekter. Vi andre nord for Dovre står ribbet og fattigere tilbake.

Les også

Nortura: Spørsmål til konsernstyret og konsernledelsen

Hva med å se på arbeidet som konsernledelsen har bedrevet de siste 15 år? Er det noen større grunn til å juble over resultatene? De strategier som disse har staket ut, har i alle fall ikke høstet mye klingende mynt i bondens pengepung. Kunne det være en tanke å underlegge disse en utredning om mulig avvikling og utskiftinger? Vi minner om at i løpet av de siste 15 år har disse lagt ned åtte anlegg i Midt-Norge og Nord-Norge. Har dette hjulpet på noen som helst måte?

Vi vil påpeke at vi er sterke tilhengere av bondesamvirket slik det opprinnelig var tenkt og ment, men fremstår Nortura 2021 i tråd med et samvirkes idealer? Vi synes ikke det. Det er som i «Keiserens nye klær». Med den sterke sentraliseringen som Nortura har stått for og fortsatt står for, fremstår de som nakne og ikke den solide garantisten for distriktslandbruket som de burde være.

Vi må ikke oppfattes som fiender av Nortura. Vi er stolte av å jobbe for Nortura Steinkjer, men vi mener det er vår plikt og rett å si ifra når en venn er villedet ute på ville veier. Spesielt når man snakker om 79 tapte arbeidsplasser her i Steinkjer.

Les også

Kravet til Nortura: Sats mer på Steinkjer-anlegget!

Vi ønsker videre å fremheve de sterke landbruksmiljøene som vi har forent her i Steinkjer med nær lokalitet til hverandre. Den såkalte «landbruksklynga». Den består av de tre store aktørene i trøndersk landbruk her på Innherred. Felleskjøpet, Steinkjer kornsilo og Nortura Steinkjer. Tre stødige plattformer som Inntrøndersk landbruk alltid har kunnet stole på som sterke samarbeidspartnere i byggingen av det trønderske landbruket. To av disse plattformene har satset og signaliser videre tung satsing i vårt område. Nortura har derimot signalisert en mulig nedskalert tilstedeværelse. Norturas platform blir altså svekket i vårt distrikt. Dette bør være en tankevekker for alle oss som lever av og med trøndersk landbruk.

Sist uke ble vi gjort kjent med at kommunen har bestilt en rapport som vil synliggjøre mange av de problemer som Steinkjer og omegn kan bli påført om man legger ned 79 arbeidsplasser ved Nortura Steinkjer. Vi i tillitsmansnklubben er takknemlige for denne rapporten og håper at denne snart er klar og blir gjort tilgjengelig for alle. Vi må være forberedt på at ringvirkningene kan bli påtagelige for mange.

Avslutningsvis vil vi melde om at vi nå er i ferd med å lansere en Facebook-side som vi har valgt å kalle «Trønderbrølet». Det er en side for alle som har meninger og engasjement som går mot sentralisering av trønderske industriarbeidsplasser i landbruket. Dette er en side som vi håper vill forene trønderske krefter til felles sak. La oss med litterære våpen, penn og tastatur, kjempe mot sentralisering med saklig debatt og informasjon. La oss aldri fristes til å komme med usakligheter eller sinne styrte ytringer, men heller balanserte og godt begrunnede argumenter. Da skal vi komme langt. Er vi enige om å holde oss til disse retningslinjene, ønsker vi hjertelig velkommen til vår ytrings side «Trønderbrølet» på Facebook.

Vi på Nortura Steinkjer har løftet opp den trønderske fanen. Vi er sterke, men ikke så mange. Vi trenger flere trofaste og lojale trøndere i vår fylking. Finn din plass ved vår side og dra din penn. La deg bli hørt igjennom saklig penneføring, så skal du se at Dovre aldri faller.

Les også

Nå må det legges sterkere press på Nortura!