Trønderdebatt publiserte i dag innlegget Verdien av forsvarsvilje, signert ordfører i Ørland Tom Myrvold (H).

Det har i etterkant av publisering kommet på det rene at deler av innlegget er plagiert.

Innlegget er også publisert i Forsvarets Forum, som ble gjort oppmerksomme på at sentrale deler av innlegget er direkte avskrift av en kommentar signert Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore 30. januar. I en redegjørelse 16. mars opplyser Forsvarets Forum at de har vært i kontakt med innleggsforfatter Tom Myrvold, som vedkjenner forholdet og beklager.

Følgende passasjer er identiske eller nær identiske med Bores kommentar:

Myrvolds innlegg: «Forslag om å øke forsvarsbudsjettet med over 50 prosent vil neppe bli noen valgvinner. Men det er ikke økonomisk umulig.

Norge har båret et slikt nivå på forsvarsutgifter i store deler av etterkrigstiden. Det vil bety noen tøffe valg der det må kuttes i store budsjettposter. Kanskje det ikke kan lukte nylagt asfalt på hvert nes? Kan vi nøye oss med verdens nest beste sykmeldingsordning? Kan noen skattekutt reverseres?».

Bores kommentar: «Forslag om å øke forsvarsbudsjettet med over 50 prosent vil neppe bli noen valgvinner. Men det er ikke økonomisk umulig. Norge har båret et slikt nivå på forsvarsutgifter i store deler av etterkrigstiden. Det vil bety noen tøffe valg der det må kuttes i store budsjettposter. Kanskje det ikke kan lukte nylagt asfalt på hvert nes? Kan vi nøye oss med verdens nest beste sykmeldingsordning? Kan noen skattekutt reverseres?».

Myrvolds innlegg: «Det er [en] diskusjon som er overmoden. Prisen for å sikre Norge som fritt og uavhengig har gått kraftig opp. Det viktigste må være at vi tar oss råd til å forsvare det vi har».

Bores kommentar: «Det er diskusjon som er overmoden. Prisen på å sikre Norge som fritt og uavhengig har gått kraftig opp. Det viktigste må være at vi tar oss råd til å forsvare det vi har».

Trønderdebatt beklager

Opphav og kilde til sitater skal alltid oppgis.

Trønderdebatt beklager til våre lesere, til Vårt Land og til sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore at vi ikke fanget opp dette plagiatet.