Gå til sidens hovedinnhold

Trønderske politikere - kom på banen nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trøndelag står for vel 23 prosent av matvareproduksjonen her i landet, vi har helhetlige verdikjeder på både volum og småskala. Dette går hånd i hånd.

Trøndersk landbruk skape arbeidsplasser for 6500 bønder, 7400 øvrige ansatte som ringvirkningseffekt og 4700 i industrien. Landbrukssamvirkene genererer en omsetning på 6 milliarder basert på råvarer fra Trøndelag. Dette betyr noe!

Brexit er den folkelige betegnelsen på Storbritannias uttreden fra Den europeiske union. Den ble formelt fullført 31 januar 2020.

Etter at Storbritannia forlot EU i januar, er de heller ikke lenger en del av EØS-avtalen. En egen handelsavtale som også omfatter landbruksvarer må derfor framforhandles.Det jobbes nå på spreng for å lande en ny frihandelsavtale med Storbritannia.

Grunnen til at Trøndelag Bondelag advarer så kraftig, er ikke bare på grunn av risikoen for at regjeringen gir bort importkvoter til Storbritannia. Vi frykter i tillegg de langsiktige konsekvensene når de gjenværende EU-landene vil kreve like gode – og bedre – betingelser gjennom artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avtalen. Gjennom forhandlingene med Storbritannia kan regjeringen komme til å sette i gang et europeisk mesterskap i hvilke land som har lettest tilgang til det norske matmarkedet. Den norske bonden, næringsmiddelindustrien og forbrukerne som setter pris på trygg norsk mat og matkultur, blir taperen.

I disse forhandlingene vil nok både ost og kjøtt være sentralt.

Forholdet mellom fisk og landbruk har blitt trukket fram i lys av disse forhandlingene. Vi er nå særdeles bekymret for at norsk landbruk og Norsk matproduksjon blir ofret til fordel for eksport av fisk. Noe som vil være en katastrofe for norsk og ikke minst trøndersk landbruk. Norsk landbruk må ikke bli et forhandlingskort i denne kampen.

Jeg vil i denne sammenheng trekke frem Trøndersk Matmanifest. Her kjenner nok samtlige ordfører i Trøndelag seg igjen.«Det Trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved og bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter Det Trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet».

For ikke å snakke om Matfestivalen i Trondheim. Trøndersk matfestival er Norges største og en av Europas største matfestivaler. Den viser fram det beste Trøndelag har å by på fra fjord til fjell. Den skaper stolte Trøndere og den bevisstgjør våre matvalg.

Jeg vil gå så langt som til å si at jeg er utrolig bekymret for hva muligheten vil være til dette i framtida, dersom vi skal bytte ut mange norske varer med britiske i en ny handelsavtale. Ønsker sittende regjering å forhandle bort de norske mulighetene i matproduksjon og svekke matvareberedskapen?

Jeg kan også komme med et annet eksempel. Mange kjenner nok til spesialiteten Selbu Blå. Den produseres i Selbu av melk fra friske norske kyr som lever godt i Selbu. Vi kan nå ved å gi etter for britisk press, risikere å øke importtrykket på ost så mye at vi mister både det meieriet og flere bønder her i Trøndelag.. Vi har ingen bonde å miste, vi har heller ingen arbeidsplasser i industrien å miste. Et landbruk over hele landet kan nå stå på spill, dersom den norske bonden skal bli et forhandlingskort i handelsavtalen med Storbritannia.

Vi har ambisjoner for en bærekraftig matproduksjon på norske ressurser, med økt selvforsyning. Det har politisk støtte, og støtte hos folk som ønsker norsk mat og er opptatt av beredskapsverdien av norsk landbruk. Vi produserer mat for den norske befolkning, La oss beholdet markedet vårt!

Så kjære lokalpolitikere, fylkespolitikere og til dere som sitter på stortinget. Forhandlingene foregår bak lukkede dører. Kan dere riste i eget moderparti og målbringe budskapet? Vi har ingen bonde å miste!

Kommentarer til denne saken