Skogfinnene er en minoritet som nordmenn kjenner lite til, selv om over en halv million nordmenn stammer fra skogfinner. Det gjør også bokens forfatter, Marte Hallem fra Verdal. Hun tar oss med på en reise gjennom skogfinnenes kultur og historie. Forfatteren reiste med sin datter i Norden for å utforske sin skogfinske arv, noe som i fjor resulterte i en dokumentarfilm «Fremmed blod» på NRK. Denne filmen er et utgangspunkt for et imponerende oppslagsverk fra oppdagelsesferden. Boken kom ut i år.

Verket er en original komposisjon av historiske og kulturelle fakta, basert på egne studier, omfattende bildemateriale om gamle skogfinske tradisjoner og nyere bilder fra hennes «roadmovie». Boken beveger seg på flere nivåer samtidig. Fakta blir flettet med fiktive fortellinger om skogfinske røtter i Øst-Finland med egen slekt på Vera. Skogfinsk magi og kvinnehistorier med barnefødsler i røykbadstue beskrives ved siden av barske mannsbilder.

«Fremmed blod» har et persongalleri over tid og rom, fra slutten av 1500-tallets Øst-Finland til dagens Trøndelag, fra kunnskap til sanseinntrykk. Koloritten krever at leseren reflekterer over boken en lengre tid.

Boken har et grundig kildemateriale og en omfattende litteraturliste. Jeg vil berømme forfatteren for korrekte finske ord og uttrykk, som et hyggelig unntak fra en del andre bøker med pinlige forsøk på det finske språket.