Gå til sidens hovedinnhold

Trondheim er satt på kartet som en vanskelig kommune å bo i for mennesker med bistandsbehov.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vegard Frøseth Fenes (Sp), leder i arbeids- og sosialkomiteen og Gjermund Bungum Gorset (Ap), nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, Trondheim bystyre, skriver 6. juni d.å om saksbehandling i saker om Brukerstyrt personlig assistanse, og begrunner at krav til saksbehandlingstid vil bety slettere saksbehandling og krav om at «ansatte skal løpe raskere».

Les også

Løsningen er ikke dårligere saksbehandling, Høyre.

Les også

Ord, ord ord! Når skal dere begynne å bry dere om de som rammes av politikken til den rødgrønne koalisjonen i Trondheim?

I dette mildt sagt overfladiske innlegget, er ikke brukere og søkeres interesser nevnt med ett ord. De krav som forvaltningsloven og helse- og omsorgslovgivningen legger på kommunens saksbehandling er heller ikke nevnt.

Forvaltningsloven har krav om at saksbehandling skal skje innen en måned, og at det ved forsinket saksbehandlingstid skal gis et foreløpig svar. Loven er altså klar på dette felt.

Om ansatte «må løpe» ved vanlige lovpålagte saksbehandlingskrav, bør det kanskje ansettes flere saksbehandlere.

Brukere av kommunale tjenester er vanligvis godt kjent av en kommune, og har ofte vært kartlagt og har dokumentert sine behov flere ganger. I søknader foreligger de opplysninger kommunen trenger, og opplysningene er godt dokumentert før saksbehandlingen starter. Det er derfor vanskelig å se at en kommune trenger månedsvis på å finne ut av dette.

Trondheim er satt på kartet som en vanskelig kommune å bo i for mennesker med bistandsbehov. Svaret fra de to politiske representantene rettet ikke opp dette inntrykket.

Kommentarer til denne saken