I Trondhjems Stiftstidende, årgang 1839, dukker det opp et hotell som ikke finnes omtalt i litteraturen. Avisene hadde hver dag en oversikt over «anmeldte reisende», og flere personer tok da inn på Hotel du Nôrd. Ved en grundig gjennomgang av blant annet rubrikken «anmeldte reisende» i Adresseavisen ble det mulig å finne ut mer om hotellet.

17. april 1837 ble følgende annonse innrykket i Adresseavisen:

«At i Hotel du Nord gives Middagsspise «Table de Hôte» Kl. 1 ½ fra

anstundende Mai Maaneds Begyndelse o. fr., og om Aftenen efter

«Charte» fra Kl. 8 til 10, - tilkendegives her-ved de ærede Herrer, der

ville beære mig med deres Søgning. For dem, der ville tegne sig til

Abonnement, findes en Liste nedlagt i Hotellet.

Trondhjem, den 17de April 1837.

Flengstad.»

Dette er første gang hotellet nevnes. Det var grunnlagt i 1837 og var det første overnattingsstedet i Trondheim som benevnes hotell.

Det må ha hatt en god standard da det reklameres med både «Table de Hôte» og á la carte-meny og man tok imot til dels framtredende gjester.

Trondheim trenger en samisk plass

«Table de Hôte» innebærer noen få faste flere retters menyer som kunne nytes for en fast pris. En á la carte-meny innebærer derimot at man selv komponerer måltidet ved valg av separate retter fra en meny. Tilbudet om «Table de Hôte» var beregnet på byens ugifte menn som hadde økonomisk mulighet til å spise ute.

Eieren, Flengstad, viser seg å være høkeren (småhandleren) Arnt Flengstad (1797-1845).

Han åpnet hotellet samme år som han giftet seg med Ingeborg Kirstine Røst (1798-1878). Antakelig ville ekteparet satse på en ny næring i Trondheim, hotelldrift.

Hør Trønderhistorie med Terje Bratberg:

Hotellet lå i Fjordgata og var antakelig en etterfølger av Madame Barboes logis for reisende, nevnt på Bloms kart av 1830. Det var da ti losjier for reisende i Trondheim. De tallrike bondelosjiene ikke er tatt med på kartet.

Hotellet tok imot sin første gjest 2. mai 1837. Dette var Søren R. E. Sørensen (1803-52), kapellan i Grong. Andre prominente norske gjester var blant andre kammerherre M. Anker, kaptein E. Anker, sorenskriver Lund, korpslege Bremer, pastor Holst og sorenskriver Nannestad. Blant de britiske gjestene var de tidlige turistene og laksefiskerne kaptein George Scott, A. Schomberg Kerr og Eduard Hood Linzee. Gjester fra Sverige var blant andre greve Sparre og magister A. Rystedt. Også tidlige tyske turister søkte hotellet. Blant disse var riddergodseier von Cramm, friherre von Berckheim og greve von der Schulenburg-Angern.

Foruten i avisene finnes hotellet nevnt i John Murrays A Hand-book for Travellers in Denmark, Norway, Sweden, and Russia. Om Trondheim skrives det:

«Trondhjem. – Inns: The Hôtel du Nord was opened in 1837. There are plenty of comfortable lodging-houses.»

Siste gang Hôtel du Nord nevnes i Adresseavisen er 9. juli 1839.

18. juli annonserer Hans Larsen at han fortsetter sin handel i Flengstads tidligere gård i Fjordgaten. Dette gir oss et godt tidspunkt for når hotellet ble nedlagt. Samme år ble Hotel d’Angleterre grunnlagt. Muligens innså Arnt Flengstad at han ikke kunne konkurrere med det nye hotellet.

I branntakstprotokollen for 1837-1847 finnes i Fjordgata: «wærtshuus Arnt Flengstad.»

Arnt Flengstad finnes i 1839 igjen i Dronningens gate 26. Han er innført som ny eier i branntakstprotokollen. Ved hans død er «Enken» oppført som eier.

Flengstad fortsatte å ta imot overnattingsgjester i sin nye forretnings- og boliggård. 8. august 1839 bodde briten Ricard Cleasby og jomfru Knock her. Gården ble ødelagt i bybrannen i 1841. Flengstad oppførte en ny, stor gård på tomten. Ingeborg Flengstad fortsatte virksomhet etter mannens død. Ved kroningen i 1860 mottok hun fremdeles overnattingsgjester. Gården ble ødelagt i bybrannen i 1879 og gjenreist som en del av «Det nygotiske kvarter».

Hotelltradisjonene ble senere videreført under navnene Linnea Hotell, Dronningen Bed & Breakfast og Hotel Fru Schøller.