Etter vår mening er det mulig å omskrive et sitat fra Peer Gynt. Den absolutte fornuft avgikk ved døden i mekling den 2. september. I stedet for å inngå en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning som gagner våre medlemmer på beste måte, bestemmer arbeidsgiver seg for å holde på en pensjonsordning vi var enige om skulle endres på i 2016 og lovnaden ble gjentatt i 2018. Skolemesteren i Ibsens Brand sier at «å love er til sist å lyve». Arbeidsgivernes behandling av protokollen fra 2016 viser nok en gang at salige Ibsen hadde rett.

«Jeg har tenkt og jeg har grublet meget i disse siste dage, - grublet så mangfoldig, så det til slutt begynte å løpe surr i mitt hode», kommer det fra Dr. Stockmann i «En folkefiende». Dette er vår tolkning over hva som rører seg i hodene til våre arbeidsgivere. For vi vet hva som er best for våre medlemmer, både de fast ansatte og de som er på midlertidige kontrakter. Tror virkelig våre direktører og teatersjefer at vi streiker for en dårligere ordning for våre medlemmer?

«At ei du kan, deg visst forlades, men aldri at du ikke vil» er utsagnet til Ibsens Brand. Arbeidsgiverne sier de er klare for forhandlinger når som helst. Vel og bra, men nå er gangen i den prosessen at riksmekleren jevnlig tar kontakt med partene for å høre om de har noe å bidra med. Dette skjer onsdag 20. oktober, vi setter oss til forhandlingsbordet for å finne gode løsninger. Arbeidsgiverne snakker pent om forhandlingsvilje. Det gjenstår å se om det er tilfellet. Signalene i media tyder på det. Nå har vi etter arbeidsgivers ønske spart virksomhetene for millioner ved å gå med på med på en midlertidig ordning. Kom ikke å si at dere ikke kan.

Hamlet sier «Den sanne storhet vil ikke gå til kamp om bagateller, men vil med velde kjempe om et halmstrå når æren står på spill». Halmstrået er uforutsigbarhet med tanke på kostnader. En hybrid pensjonsordning er bittelitt dyrere enn dagens innskuddspensjonsordning, på ca. 1 prosent. Når vi ser på hva vi har spart virksomhetene for siden vi gikk bort fra den gamle ytelsespensjonsordningen i 2016, er det forunderlig at kampen om halmstrået fortsetter. Vår kamp er større enn bare en konflikt i kulturvirksomhetene. Vi er frontfag i kampen for en hybrid pensjonsordning i hele privat sektor. En kollektiv og sikker ordning der risiko er delt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og det selskapet som forvalter pensjonsformuen.

Et annet argument fra arbeidsgiversiden er at hybridpensjon vil føre til færre forestillinger. Igjen et argument om at kostnadssiden er uforutsigbar. Dikt og forbannet løgn, heter det i Peer Gynt. Hybrid pensjon er forutsigbar og økonomisk bærekraftig. Trondheim symfoniorkester - ved direktør Roar Leinan - innførte en hybridpensjon gjeldende fra januar 2020. Leinan er i dag styreleder ved Trøndelag Teater.

Hva gjør han forresten i dette kaoset? Ledelse, faste ansatte og frilansere er godt fornøyd med ordningen (se Fri Fagbevegelse 3. september). Det har ikke ført til mindre aktivitet ved orkesteret.

Vi krysser fingrene for at onsdagens møte fører fram – og at arbeidsgivers utspill om forhandlingsvilje ikke kun er propaganda i et forsøk på å fremstå som den parten som nå strekker seg langt i forhandlingene.