Jeg har vært aktiv i Det norske Arbeiderparti i 10 år. Og jeg kan med hånden på hjerte si at jeg aldri har vært så stolt av å være medlem i partiet som nå.

Det har vært både opp- og nedturer i partiet de siste 10 årene. Partiet har opplevd målinger på alt fra godt over 40 prosent og solide valgseiere til lave målinger på 15-tallet og valgnederlag. Men jeg har fremdeles opplevd flere valgseire enn nederlag.

Stemningen i og rundt partiet kan variere, og valgseieren i 2021 var en enorm glede. Det at det store folkepartiet som har bygd opp det moderne Norge var tilbake i regjeringslokalene for å styre landet trygt de neste fire årene var en trygghet for meg personlig. Og den tryggheten har ikke forduftet selv gjennom enorm inflasjon, strømkrise og renteøkninger. Den har tvert om styrket seg. Jeg er så enormt glad for at det er akkurat Arbeiderpartiet som sitter i regjering i disse tider. Partiet har tradisjon for å rydde opp etter høyreregjeringer, og har som mantra å føre landet gjennom vanskelige og urolige tider. Det er det som kjennetegner Arbeiderpartiet. Trygg og god økonomisk styring, samt en rettferdig fordeling av ressurser.

Det siste året har regjeringen levert på svært mye. Pensjon fra første krone, innstramming i innleie, styrke retten til heltid og en ungdomsgaranti i arbeidslivet, for å nevne noe. Vi har en regjering som har satset på den vanlige arbeider og som er med på å stryke det seriøse arbeidslivet.

Arbeiderpartiet har også fått fjernet ABE-kuttene i offentlig sektor, som bidro til en varig svekking av velferdsstaten. En annen ting de har fått slutt på, er usosiale kutt, som igjen har ført til mer satsing på prioritering og fordeling av ressursene.

Og ikke minst de har også fått 12 timers gratis SFO til de yngste, og (gjort det billigere å sende barna sine i barnehagen, noe småbarnsforeldre vil merke). Det er ikke bare gode tiltak for familieøkonomien, men dette bidrar også til å minske forskjellene.

Dette er bare noe av det regjeringen har fått til de siste året, og listen over mål i hurdalsplattformener er lang. Men jeg har full tillit til at denne regjeringen vil levere mer solid politikk for vanlige folk de neste årene. Og styrke velferdsstaten ytterligere, og få ned forskjellene.

Sosialdemokratiet har tjent Norge de siste 70 årene, og vi vil fortsette å bygge landet de neste 70 årene!