Gå til sidens hovedinnhold

Tverrpolitisk støtte til full hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Trønderdebatt 25. januar utfordret SV meg om hjelpestønad til barn i sykehus.

Jeg kan forsikre både SV og andre om at Høyre er opptatt av at vi skal ha gode og trygge økonomiske ordninger for sårbare barn og familier, også under sykehusopphold.

Slik dagens regelverk er, bortfaller hjelpestønaden ved sykehusopphold som varer utover 3 måneder.

Les også

Gi familiene økonomien tilbake. Det er ingen skam å snu 

Jeg er glad for at det nå er sikret tverrpolitisk støtte til forslaget om at det ikke skal trekkes i hjelpestønad for barn under 18 år som følge av langvarige sykehusopphold.

Stortingskandidatene fra SV i Nord-Trøndelag bør likevel merke seg at når en sak er oppe til behandling i en stortingskomite, er det vanlig å avvente forhandlingene i fagkomiteen før man beskylder andre partier for å innta det ene eller andre standpunktet. For fremtiden kan det være lurt om SV for fremtiden unngår pinligheter som denne, gjennom å avvente komiteinnstillingen før de rykker ut med tendensiøse angrep og skandalisering i likelydende innlegg i alle landets aviser.

Det er riktig at Høyre hadde noen betenkeligheter med forslaget fra SV slik det var formulert, fordi bestillingen var uklar.

Det er imidlertid ingen uenighet om at samfunnet skal stille opp for de som har ekstrautgifter knyttet til barn med store omsorgs- og pleiebehov. Problemet SV har pekt på knyttet til trekk i grunn- eller hjelpestønad som følge av langvarige sykehusopphold er reelt, og derfor varslet også regjeringen at de ville komme tilbake til dette blant annet i forbindelse med likeverdsreformen.

Våre betenkeligheter har blant annet knyttet seg til spørsmål om hvilke merutgifter som skal dekkes ved sykehusopphold, og om satsen skal være fast. Dette blir det nå opp til regjeringen å ta stilling til. Det er imidlertid en enstemmig komite som står bak innstillingen om at: «Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sørge for at barn under 18 år ikke trekkes i grunn- eller hjelpestønad som følge av langvarige sykehusopphold».

Så det var kanskje ikke en skandale likevel?

Kommentarer til denne saken