«Kraftutbygging i Verdalsvassdraget»

«Gratis strøm i Trøndelag i vår og i sommer»

Begge ovenstående sitater er headinger på artikler som fyller side 5 i Trønder-Avisa den 9. februar. Hva skal vi lesere forstå når ordfører Fiske reiser til departementet for å diskutere muligheten for kraftutbygging i det vernede Verdalsvassdraget?

På samme avisside leser vi nemlig at energinyhetsbyrået Montel forteller at det kan bli gratis strøm til kundene i Trøndelag og i Nord-Norge våren og sommeren 2022 på grunn av overproduksjon. Kraftanalytiker Sigmund Seland i Nena Storm Geo bekrefter det samme til T-A via VG.

Kanskje det er overføringslinjer mot østlandet det haster med å få bygget i stedet for rasering av et vernet vassdrag?

Verdalsordfører Pål Sverre Fiske (Sp) skal ifølge T-A også drøfte situasjonen for flomutsatte Vuku i departementet. Det kan være nødvendig, men så vidt jeg har forstått, har NVE lovet at flomsikring nå er vedtatt bygget og skal gjennomføres ganske snart.

Da ryker kanskje tvilsomme begrunnelser for kraftutbygging, selv om andre krefter enn Verdal kommune kanskje vil overta presset og gi blaffen i naturmangfold og verneverdier?