Gå til sidens hovedinnhold

Tvungen lønnsnemnd - et begravelsesritual for streikeretten! 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Atter en gang ble streiken stoppet. Tvungen lønnsnemnd er et maktmiddel som kun skal tas i bruk når liv og helse står i fare. Fredag 4. juni valgte Høyre-regjeringen, på et svært tvilsomt grunnlag, å gripe inn i streiken og avlyse den. Tvungen lønnsnemnd har blitt et begravelsesritual for streikeretten.

UNIO har sagt de var klare til å gi dispensasjon for de ansatte ved avfallsanlegget i Fredrikstad, hvor det var fare for brann. Vi stoler på UNIO, det gjør tydeligvis ikke Høyre-regjeringen. SV kommer til å forfølge denne saken i Stortinget.

Les også

Jeg er skuffet og provosert. Og stolt.

Streik er en demokratisk rettighet. Streik er arbeidernes viktigste pressmiddel for å få igjennom endring når ledelsen sier nei. Det er arbeiderenes virkemiddel for å få til ønsket endring.

Nå hadde vi muligheten til å vise at vi mente alvor med applausen. Streikeviljen var stor. De fleste som var tatt ut i streik sto og står fortsatt, i frontlinjen av pandemien. Over flere år har det blitt påpekt at det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere. Ifølge tall fra NAV mangler det 7000 sykepleiere i norsk helsevesen. Dette er en økning på 1800 bare på et år. Vi vet at mangelen er størst i kommunene.

Også blant lærere og barnehagelærere er frustrasjonen stor. De siste to årene har det vært kraftig nedgang i antall som søker seg til lærerutdanningen. Dette gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole. I følge SSB er 15% av årsverkene i grunnskolen utført av personer uten lærerutdanning. I videregående skole utgjør andelen 21%. Etter en reallønnsnedgang i 2020 var det nå på tide å gi disse yrkesgruppene et løft.

Utdanning skal lønne seg. Men da kan vi ikke betale lærerne og sykepleierne med applaus. Applaus betaler ikke ned studielånet. Vi kan ikke godta applaus som betaling før applaus også er en godkjent valuta. Skal samfunnet fungere må vi verdsette viktig arbeid og forstå at vi trenger de dyktigste folkene i offentlig sektor. Dette er en av grunnene til at SV foreslår å øke kommuneøkonomien med 10 milliarder for 2022.

Når regjeringa på syltynt grunnlag avlyser streiken skader det demokratiet. Denne regjeringen har en historie, hvor terskelen har vært for lav for å stoppe streiker. Det er en kraftig reduksjon av sentrale demokratiske rettigheter. Nå blir det nødvendig å gå regjeringen nøye etter i sømmene. SV kan ikke godta at maktmiddel som tvungen lønnsnemnd blir tatt i bruk uten at det er fare for liv, helse eller at personlig sikkerhet står i fare for hele eller deler av befolkningen.

Det er helt avgjørende at du bruker stemmeretten i høst. For i høst skal vi gi Norge en ny retning. I høst skal vi igjen reise demokratiet. SV vil ha en samling på venstresiden for å kaste den blå regjeringen. I høst skal vi ha en rød-grønn regjering! Ei ny regjering som forstår alvoret. Som skjønner lærernes og sykepleiernes sentrale rolle i samfunnet.

Kommentarer til denne saken