Gå til sidens hovedinnhold

Tvungen lønnsnemnd uthuler streikeretten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ni dager fikk Unios medlemmer i KS-området streike, i ni dager brant en enorm kampglød blant de streikende. Unios medlemmer ble først avspist med et dårlig tilbud, for så å bli kneblet med tvungen lønnsnemnd.

I ni dager var det de som skaper verdier gjennom å sørge for at samfunnet fungerer, som satte dagsorden.

I ni dager hevet de stemmene og krevde anerkjennelse og lønn.

I ni dager krevde de streikende å bli hørt fremfor å bli avspist med applaus og gode ord.

I ni dager kunne vi lese i avisen om alle ulempene streiken fører med seg, som om det er en nyhet – det er derfor streik fungerer!

I de samme ni dagene viste det store flertallet av Norges befolkning at de støtta streiken. For vi har alle bruk for de tjenestene og oppgavene de streikende gjør for samfunnet, enten det er i barnehage, i skolen eller om vi trenger helsehjelp. I ni dager kokte sosiale medier av støtteerklæringer, bilder av de streikende , kulturelle innslag og et håp om at denne gangen skulle det være mulig å vinne frem. Hva regjeringen og KS tenkte, diskuterte og spekulerte på de samme ni dagene kan vi bare gjette på.

De tok iallefall ikke innover seg at det mangler fagpersonell innenfor helse- og oppvekstsektoren, og at dette er et stort samfunnsproblem. Skal man greie å rekruttere og beholde kvalifiserte folk trengs det et løft av reallønnen. Ni dager tok det å avslutte en streik som både var ansvarlig og forsvarlig, og de tillitsvalgte i Unio gav de dispensasjoner som var nødvendige.

Rødt har fremmet forslag som Stortinget skal ta stilling til denne uken om bruken av lockout og tvungen lønnsnemd. Bruken av tvungen lønnsnemnd som den blir brukt i dag oppleves som en undergravelse av både streikeretten og trepartssamarbeidet, og sånn sett også en svekkelse av de rettigheter arbeidsfolk har kjempa for over flere generasjoner. Rødt mener at fagbevegelsen skal kunne løfte opp både lønns- og arbeidsforhold, og at streikeretten er helt elementær i trepartssamarbeidet. Ett av forslagene som Rødt fremmer denne uka lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå bruken av lockout og tvungen lønnsnemnd og fremme forslag som skal sikre at tvungen lønnsnemnd ikke kan brukes for å undergrave streikeretten, verken ved at den ene parten bruker lockout, eller ved at det ikke gjøres en grundig nok vurdering av om et streikeuttak truer liv og helse. Målet er at pågående konflikter ikke stoppes, med mindre det er helt nødvendig, men heller begrenses.»

Vi må fortsette kampen for velferden, og vi må ta diskusjonen om hvordan arbeidsfolk kan kjempe for sine krav gjennom fagbevegelsen, uten at regjeringa kan stanse det på et syltynt grunnlag.

Kommentarer til denne saken