Når Putin går til krig på sitt naboland må Europa reagere. Han dreper barn, kvinner og menn med sine styrker som nå går til angrepskrig mot Ukraina. Jeg mener vi må reagere med avsky mot hans handlinger og heldigvis har vi NATO som sikrer vår frihet.

Men ikke bare med ord..

Den tydelighet som nå vises ovenfor Russland om at angrepskrigen må stoppes, må bare gjentas og gjentas og svært kraftfulle sanksjoner må iverksettes.

Putin og ledelsen i Kreml setter en ny standard på total uakseptabel lavmål i manglende respekt for menneskeverdet. Han og Kreml har tydeligvis ikke evne til å se mennesket som ukrenkelig og at alle menneskeliv er unike.

Norge må nå hjelpe Ukraina. Hva som skal gjøres og hvordan Putin sin aggresjon skal møtes blir en svært krevende sak for vår regjering. Vi kan lese om at flere tiltak nå vurderes og det er nødvendig, for bare å iaktta og kommentere er ikke et svar på hvordan vi skal hjelpe Ukraina. Mine tanker i min kveldsbønn går til alle i Ukraina som rammes av krigens ondskap.