Gå til sidens hovedinnhold

Ukultur i AUF

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Granskningsrapporten som ble presentert for styret i Trøndelag Ap fredag formiddag avdekker en ukultur som langt overgår det meste som tidligere har kommet fram om medlemsjuks i politiske ungdomsorganisasjoner. Det som beskrives kan ikke bare får konsekvenser for AUFs fylkeslag i Trøndelag. Sentrale aktører de siste årene må stilles til ansvar for en kultur som langt på vei lukter av maktkorrupsjon.

BAKGRUNN: Hemmelig Ap-rapport dokumenterer omfattende medlemsjuks i AUF

Vi er kjent med at kulturen i Sør-Trøndelag AUF kom som et sjokk på mange partislitere i nord da fylkene og fylkespartiene ble slått sammen. Ordførere, lokallagsledere og aktive politikere reagerte sterkt på at AUF syntes «å kjøpe» seg innflytelse i fylkeslaget ved å blåse opp medlemslistene gjennom medlemskap til en pris som lå langt under den offisielle. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at ungdomspartiet har brukt makten medlemsmassen har gitt dem til å tvinge igjennom sine synspunkter. Nå viser det seg at saken var langt verre enn man trodde: Ikke bare har man «gitt bort» medlemskap til en usannsynlig lav pris, alt tyder også på at svært mange av «medlemmene» ikke selv har ønsket å være medlemmer. Forholdene som er avdekket i blant annet Orkland gjør det dessuten berettiget å spørre om hvem mange av disse faktisk er. Det synes unektelig merkelig at tenåringer som frivillig skriver seg på en liste, uavhengig av om de skjønner at det gjelder medlemskap i et politisk parti eller ikke, oppgir falske telefonnummer. Vi tar for gitt at dette er forhold mange i Ap føler at det er maktpåliggende å komme til bunns i.

Politikk handler om tillit. Det er vanskelig å se for seg at AUF kunne klart å rasere tilliten til seg selv på en mer effektiv måte enn granskningsrapporten viser. Hadde saken kun handlet om en konkurransekultur hvor de ulike fylkene har gjort nær sagt hva som helst for å vokse mest – og dette førte til at noen i iveren tråkket over grenser de ikke burde, kunne man lettere gått videre etter et internt oppgjør. Men det som er avdekket viser at det handler om langt mer.

Ledende AUF-politikere i Trøndelag har fått sentrale nasjonale verv ved å ha en stor medlemsbase i ryggen. Andre fylkeslag i partiet kan ha rett til å føle seg regelrett lurt av ungdommene fra Trøndelag. Ungdomspartiet i Trøndelag har de siste årene brukt makten sin i interne kamper i Arbeiderpartiet. Mye tyder på at sentrale ledere i Trøndelag AUF har ment at målet helliger midlene. Vi kan ikke se at dette er noe Trøndelag Ap kan leve videre med.

Trøndelag Ap kan peke på at det som er avdekket ikke berører moderpartiet. Det er til en viss grad riktig – og man kan også henvise til at man selv har avdekket ukulturen. Men alle skjønner at dette også rammer Ap – ikke bare AUF. Arbeiderpartiets tidligere frontfigur i Trondheim og pensjonert politiavdelingssjef, Tore Paulsen Værnes, uttalte fredag formiddag på Facebook at at det er på tide å drøfte forholdet mellom AUF og moderpartiet. Vi vil tro svært mange er enig med ham i dette. Kontingentpraksisen i AUF må ungdomspartiet rydde opp i, men bare Ap kan sikre at partiet ikke utsetter seg selv for urettmessig påvirkning grunnet medlemslister som ikke er reelle.

Kommentarer til denne saken