Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom, trivsel og kultur i Levanger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kulturetaten i Levanger kommune har gjennom årene produsert mange planer og andre typer politiske innspill for å bedre kulturtilbudet for alle i kommunen vår. En del innspill og forslag er i sannhet blitt fulgt opp politisk med konkrete tiltak, men mange har havnet i skuffen for «saker vi ikke vil/kan følge opp», og alltid med henvisning til kommunens økonomi. Eller kanskje jeg kan si vilje til prioritering blant politikerne. Kultursaker har generelt sett som kjent gjennom mange år vært svært lavt prioritet blant politikerne i Levanger kommune.

Nå foreligger en rapport om «Ungdom og trivsel i Levanger», etter en forespørsel fra kommunestyret under siste budsjettbehandling. Rapporten kultursjef Guri Sivertsen og co. har levert gir en interessant og kunnskapsbasert situasjonsbeskrivelse av hvordan ungdom har det i kommunen vår, og hvilke tiltak kommunen allerede arbeider med, og ikke minst hva det er behov for å arbeide mer med for å øke trivselen blant barn og unge.

Rapporten beskriver ulike tiltak en har arbeidet med, især verksteder og idemøter. Den trekker samtidig også inn viktige data om psykiske plager blant unge i denne sammenhengen.

Det rapporten peker på er viktigheten av å utvikle især ulike møteplasser og kulturtilbud både i grendene og ikke minst i sentrum. Dette er i tråd med Studentundersøkelsen som viser at også studentene bla. savner et bedre kulturtilbud og aktivitetstilbud. Ungdommene savner også en kino i Levanger. Ikke ukjent. Alt dette til tross for at vi eksempelvis har fått Stadionparken, nærmiljøanlegg på skolene og flere idrettstilbud både innen- og utendørs flere steder i kommunen. Andre typer kulturtilbud har det dessverre ikke blitt så mye av.

Det er planer for en oppgradering av Festiviteten (vel å merke planer!), men den vil nok ikke bidra til å løse ungdommens behov. Det vi fortsatt trenger i Levanger sentrum er – som det blir pekt på mot slutten av rapporten – «...et nytt kulturbygg med et moderne bibliotek samlokalisert med kino, ungdomshus, blackbox, bandrom og kanskje også lokaler for kulturskolen...» Et slikt kulturhus vil ikke bare imøtekomme ungdommens behov, men også behovet for alle andre innbyggere i Levanger kommune. Et etterlengtet forslag vi har vært kjent med i ganske mange år nå.

Rapporten skal først opp til behandling i driftsutvalget og senere i kommunestyret. Så spørs det om den blir fulgt opp med tiltak og økonomi eller om den havner i den omtalte skuffen. I så fall blir jeg nok en gang skuffet, men kanskje ikke så overrasket.

Kommentarer til denne saken