Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom vil jobbe

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Perspektivmeldingen 2021 er dyster lesing, spesielt for unge. Utgiftene øker, mens inntektene synker. Mens venstresiden ønsker å løse dette ved å øke skattene, ønsker FpU å løse dette ved å skape mer. Det aller viktigste tiltaket for å løse utfordringene perspektivmeldingen beskriver, er å få flest mulig i arbeid. Da hjelper det ikke at arbeidsledigheten blant ungdom er historisk høy. Bedriftene som er hardest rammet av pandemien er bedriftene som har størst rom for å ansette arbeidstakere uten utdanning. Det er utrolig viktig at unge uten arbeidserfaring og utdanning ikke faller utenfor arbeidslivet. Derfor må det føres en politikk som gjør det enklere å ansette unge.

Arbeidsledigheten blant unge er nå historisk høy og hele 50.000 unge står utenfor arbeidslivet. Aldersgruppen under 30 år er den aldersgruppen der flest er ledige. Samtidig vet man at det koster samfunnet dyrt når en person faller utenfor arbeidslivet. En person som står utenfor arbeidslivet hele sitt liv koster i snitt samfunnet 15,9 millioner kroner. Man må derfor sørge for at flere kommer seg i arbeid og at færre blir stående utenfor arbeidslivet.

FpU ønsker derfor å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, samt å redusere den for alle. Det er ingen tvil om at det er sjansespill for en bedrift å ansette en ungdom uten arbeidserfaring og i mange tilfeller uten utdanning. Bedriften må bruke ressurser på opplæring, noe som er viktig for at den nyansatte skal fungere i jobben. I mange tilfeller vil man også oppleve at den nyansatte ikke fungerer i jobben, noe som gjør at ressursene som blir brukt på opplæring er tapt. Derfor velger mange bedrifter å ansette godt voksne med lang arbeidserfaring, fremfor unge uten erfaring. Arbeidsgiveravgiften gjør det enda mindre lukrativt for bedrifter å ansette unge uten arbeidserfaring, da dette er en kostnad som legger seg oppå en allerede høy kostnad ved å ansette arbeidstakere uten arbeidserfaring.

Det er viktig å gi bedriftene rom for å ansette nye arbeidstakere. Mens venstresiden ønsker å skatte mer, ønsker FpU å skape mer. FpU vil derfor ha lavere skatter for bedrifter og næringslivet, og senke selskapsskatten til 15%. For å skape mer, bør man også fjerne skatten på det man skaper. Formuesskatten er en stor akilleshæl for norske bedrifter, og gjør at norske bedrifter taper terreng i konkurransen mot utenlandske bedrifter. Det er slik at mens norske bedrifter må betale formuesskatt, slipper utenlandske bedrifter i Norge å betale formuesskatt. Ved å la bedriftene beholde mer av sine egne penger, gir man disse rom til å skape mer, investere i bedre og tryggere utstyr, samt ansette flere arbeidstakere. Dette er god politikk som vil svare opp utfordringene som perspektivmeldingen beskriver.

Selv om staten taper inntekter på kort sikt ved å redusere skatter og avgifter, vil man se at denne politikken på sikt vil senke statens utgifter. Folketrygden står for omtrent en tredjedel av hele statsbudsjettet. Dersom man klarer å få flere inn i arbeidslivet, og redusere andelen som havner utenfor, vil man klare å redusere offentlige utgifter. På sikt vil en økende andel unge i arbeidslivet føre til økt verdiskapning og økte offentlige inntekter.

FpU vil føre en offensiv næringslivspolitikk som lar bedrifter vokse. På denne måten skaper vi flere trygge arbeidsplasser for unge og vi vil få en fremtid med større handlingsrom. Ungdom vil og kan jobbe. Men da trenger vi politikere som tør å satse på unge!

Kommentarer til denne saken