Gå til sidens hovedinnhold

Upresist om boligpolitikk av Arentz

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor skal vi ha enda et Scandic-hotell der vi kunne hatt en utvidelse av Svartlamon, spør Roald Arentz (Rødt) i et innlegg 26. august. Han viser til bygningsrådets siste vedtak i saken om delområde 2 på Nyhavna, men gjengir det feil.

Det er bare en liten del av tomta som skal reguleres til hotell. Da spørsmålet var oppe forrige gang, ga bystyret klar beskjed om å ta med en utvidelse av Svartlamoen nordvest for Strandveien i videre planarbeid. Det gjelder fortsatt.

Hvorfor skal vi ha enda et Scandic-hotell der vi kunne hatt en utvidelse av Svartlamon?

Bygningsrådet vedtok å starte et planarbeid som skal inneholde boliger, park og som skal utvide det byøkologiske forsøksområdet. Dette nevner ikke Arentz i sitt innlegg. I beste fall skyldes det at han ikke har satt seg ordentlig inn i hva saken handlet om; i verste fall er det et forsøk på å villede folk som er engasjert i saken.

Hotellet er planlagt nærmest kollektivknutepunktet med togstasjon der firefelts motorvei går ned i tunnel. I tillegg ville det kostet kommunen flere hundre millioner å kjøpe en tomt, hvor mye av arealet befinner seg i rød støysone og dermed ikke er egnet for boliger. Er det klokt å kjøpe en dyr tomt for å bygge billige boliger der når langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom? Vi mener tredje boligsektor skal bygges med bokvalitet.

«Sosial boligbygging er åpenbart utelukkende en teoretisk øvelse i Trondheim kommune, og posisjonen bedriver business as usual», skriver Arentz. Det siste året har SV sammen med våre samarbeidspartier jobbet frem en radikal boligpolitisk plan som skal sørge for et stabilt botilbud for barnefamilier og at flere får tilbud om å leie bolig med langsiktige kontrakter av kommunen. For å få til det, skal kommunen samarbeide med boligstiftelser og ideelle aktører om å utvikle en tredje boligsektor med rimelige utleieboliger. I tillegg skal kommunen kjøpe tomter til småhus, selvbyggerleiligheter og alternative boformer og veilede ideelle aktører i byggeprosesser. SV har vært i førersetet for disse endringene.

Vi har vedtatt føringer om at Nyhavna skal ha en bred sammensetning av boliger; boliger for familier, førstegangskjøpere, personer med lavinntekt og ulike typer kommunale boliger. I det rødgrønne budsjettet ligger det inne en tydelig satsing på kjøp av kommunale boliger i åra framover.

Det stemmer at en god boligpolitisk plan og gode føringer for selskapet som skal eie og utvikle de store offentlige verdiene på Nyhavna, foreløpig bare er på planstadiet men det er ikke business as usual. Den boligpolitikken vi har vedtatt det siste året er en så stor politisk endring at vi ikke kan forvente at mye er gjennomført i praksis under ett år senere, men en utvidelse av Svartlamon og utleieboliger med lange leiekontrakter i Mellomveien viser at vi er i gang.

For å endre boligmarkedet til det bedre for folk, trenger vi en saklig og opplyst debatt om utfordringer og muligheter. Vi trenger at velforeninger, kolleger, fagmiljø, fagforeninger og folk på puben diskuterer tredje boligsektor, ikke en konstruert konflikt mellom to partier som vil det samme. SV har jobba hardt for å endre gjeldende boligpolitikk i Trondheim.

Når vi sammen med de andre rødgrønne partiene kunne legge frem en rausere og mer radikal boligpolitisk plan, er vi glad for at Rødt støttet den. La oss fortsette det gode samarbeidet til det beste for innbyggerne i byen.

Kommentarer til denne saken