Det har lenge blitt advart om store konsekvenser for laksenæringen dersom lakseskatt skulle innføres. Men regjeringen sa «nei, det vil gå fint. Vi vil få mer penger til fellesskapet». Som vi ser nå så er den såkalte lakseskatten den verste ideen regjeringen har kommet med i løpet av deres første år i posisjon. Det er kanskje på tide at noen fra PR forteller Støre og Vedum at politikken deres er mislikt av befolkningen.

Det mest respektløse er likevel hvordan SV, og spesielt nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som feiret ideen om lakseskatt. I en VG-artikkel 5. oktober sa Fylkesnes at han ønsker enda en fiskeskatt. Det er nemlig hans «våte drøm».

I valgkampen før stortingsvalget påsto dagens finansminister og statsminister at de neste fire årene, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, ville være for «vanlige» folk. I begynnelsen trodde jeg at regjeringen kom til å føre politikk som faktisk følger deres valgløfter. Men jeg kan ikke forstå at noen av regjeringens «reformer» har vært bra for folket. Tvert imot, det virker destruktivt for innbyggere og spesielt norske bedrifter i distriktene.

SalMar og AQS stopper investeringer verdt flere hundre millioner kroner. Lerøy og SalMar permitterer til sammen over 1000 arbeidere. I Overhalla må 30 personer permitteres. Jeg ser ikke for meg hvordan en ekstra fiskeskatt vil føre til mer aktivitet langs kysten som Fylkesnes «garanterer».

Regjeringen glemmer at disse ansatte er skattebetalere som bidrar til den norske økonomien. Og at millioninvesteringer fra disse selskapene bidrar til at flere hundre arbeidsplasser kan oppstå, samtidig som at de kan opprettholdes.

Det bør ikke være slik at regjeringen straffer firmaer. Jeg mener – i motsetning til regjeringen – at vi bør ha lavere skatter og avgifter for å oppmuntre til videre investeringer – som i fremtiden vil bidra til større inntekter fra skatt uten å øke skatteprosenten.

Derfor vil vi i FrP:

  • Ha lavere skatter og avgifter
  • Legge til rette for investering, vekst og nyskapning i Norge
  • Innføre makspris på strøm
  • Modernisere norske veier