Narkotikapolitikken vekker engasjement og følelser. Og da er det naturlig at argumentene også kan bli skarpe. Men det er en fordel om man går etter ballen, ikke mannen.

Der svikter det dessverre for Arild Knutsen med flere i Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN). I et innlegg mener de undertegnede «desinformerer», «spiller på frykt», «synser» er «utdatert» og benytter «kommentarfeltretorikk.»

Les også

Ja til å beskytte unge fra rusmarkedet, nei til forbud

Kommentatorfeltretorikken er det nok snarere Styreleder i Normal Norge, André Nilsen, som står for. Han betegner undertegnede som «kunnskapsløs og selvtilfreds», og en person som mangler både «folkeskikk og selvrespekt». Nilsen mener videre at «Sommervikaren har spilt seg helt ut av debatten

Muligens er det snarere brukerorganisasjonene er i ferd med å spille seg ut av debatten med slik retorikk.

Når argumentasjonen forfaller til ren utskjelling, ender det med at folk skygger banen. Resultatet blir et skjevt bilde av hva folk mener blant annet om legalisering av cannabis.

Les også

Ja til trygge unge, nei til hasj i butikk

Leif Arne Angelsen i Utekontakten i Tromsø tror i en NRK-artikkel at «rusdebatten har bidratt til at noen ungdommer har fått et mindre anspent forhold til rusmidler».

Alle bør bidra til et godt debattklima og minst mulig narkotikabruk blant unge – også FHN og Normal Norge.