Sorgenfri-selgerne baserer hele neste års budsjett på juleboksalget i desember. De er inne i en viktig måned som inspirerer til å stå på noe ekstra.

Det er derfor beklagelig at enkelte butikksentre ikke er mere positive til å la selgerne få lov til å få en salgsplass som gir godt salg. Plassering har mye å si slik også selgerne påpeker.

Jeg sitter i Trondheim bystyre og fått henvendelse fra selgere som er misfornøyd over usikkerheten på hvilken salgsplass man får neste dag. Det burde ha vært en selvfølge at også selgerne av Gatemagasinet Sorgenfri har rettigheter slik at de vet hvor de skal stå neste dag. Hvilken yrkesgruppe finner seg i å leve i spenning om hvor de skal plasseres hver morgen. Selgeren vet ikke hvilken plass man får før man kommer på kontoret kl. 9 om morgenen (10 på lørdag). Da utføres det en loddtrekning mellom alle selgerne om plasseringen den dagen.

Har det ikke vært bedre at plassene var litt mer forutsigbare og at selgerne rulleres på en annen måte enn loddtrekning?

Et annet problem ifølge Sorgenfri selgere er at flere nye personer har fått jobb med å selge juleboka. Disse selgerne har ikke solgt Sorgenfri gjennom hele året og de tar en del av den forventede inntekten som juleboka kan gi. Dette virker for meg merkelig hvis man øker antall selgere på slutten av året når man vet at dette ødelegger salget for de faste Sorgenfri selgerne.

Ifølge ledelsen i Sorgenfri skal alle selgere som registrerer seg ha arbeidstillatelse, da enten personnummer eller D-nummer. Alle selgerne får en form for opplæring før de skriver under kontrakten. Når det kommer til språk, så er det et krav om å kunne gjøre seg forstått på engelsk eller norsk. Det sies fra ledelsen for Sorgenfri at det er ingen betingelse at den enkelte selger vet hva innholdet i magasinet er. Jeg har en oppfatning at de faste selgerne vet mye om innholdet.

Nok en gang vil jeg oppfordre byens innbyggere til å stoppe opp og slå av en prat med Sorgenfri-selgerne. Etter en prat så er jeg sikker på at mange har lyst til å støtte selgeren ved å kjøpe boka. Mye bra stoff som alle har glede av å lese. God jul med godt lesestoff.