I Norge tar vi ofte for gitt vår mulighet til skolegang. Dette er langt ifra noen selvfølge for mange barn i verden. De mest sentrale årsakene til at barn faller ut av skolen er blant annet fattigdom, diskriminering og krig. Visste du at dette rammer over 200 millioner barn og unge i verden?

Utdanning er en menneskerett og er nedfelt i FNs menneskerettigheter. God utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Dette er Høyre i regjering svært opptatt av å følge opp.

I 2019 ga Norge hele 37,8 milliarder kroner i bistand, til 104 land. 3 milliarder var til utdanning der mesteparten gikk til grunnskole for barn og unge i Afrika, Midtøsten og Asia.

Det er store forskjeller mellom jenter og gutters muligheter i utviklingsland. Likestilling er en selvfølge for oss i vesten, men det kan man se langt etter i utviklingsland.

Høyre er opptatt av å forbedre jentenes muligheter til utdanning gjennom bistand. Mange kvinner er økonomisk avhengig av mannen sin fordi det ofte er kvinnene som gjør ulønnet arbeid i hjemmet, som husarbeid og barnepass, mens mannen er ute i arbeidslivet.

Å utdanne jenter er en av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre i utviklingsland. Løfter du jentene, løfter du familien. Løfter du familiene, løfter du hele samfunnet. Jenter er mer utsatte enn gutter for å miste skoleplassen sin. Mange giftes bort helt ned i 11-12 års alderen, blir mødre i tidlig alder, og bærer gjerne alene ansvaret for omsorg av familiemedlemmer, unge som gamle.

Når vi snakker om hvordan land skal komme seg ut av fattigdom må vi også snakke om familieplanlegging. Millioner av kvinner er uten tilgang på familieplanlegging og må avbryte skolegangen ved en graviditet. Barnedødelighet i utviklingsland er svært høy sammenlignet med resten av verden. Flere dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel hadde vært unngått dersom alle kvinner som ønsket det hadde rett på og tilgang på prevensjon.

Videre er det ikke til å stikke under en stol at kvinners muligheter for å bestemme over eget liv eller kropp er fraværende i mange samfunn. Derfor er det viktig å se sammenhengen mellom utdanning og kvinners rettigheter, og ikke minst muligheter. Jenters utdanning fører til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, økonomisk utvikling og bedre kvinne- og barnehelse.

Manglende utdanning bidrar til å holde land nede i en fattigdomsfelle. Samtidig er det avgjørende, og ikke minst riktig, at utdanning og jobb sees på som to parallelle verktøy for å løfte samfunn ut av fattigdom, og sikre kvinners selvstendighet.

Norge er med på å bygge institusjoner i utviklingsland, slik at landene kan skaffe inntekter og verdiskapning selv. Gjennom dette får man sysselsatt og utdannet kvinner slik at de kan bidra til å skape bærekraftig vekst i landene og skape en bedre fremtid for seg og sine medsøstre.