Dette er et tilsvar på Christer Rogneruds innlegg «Skolevold og mobbing: Heltene sitter ikke i skoleledelsen eller Utdanningsforbundet» - red.

Utdanningsforbundet støtter medlemmer i deres saker.

Uenigheter mellom forfatteren av dette innlegget og Utdanningsforbundet knytter seg til en personalsak - og er konfidensiell. Vi deltar derfor ikke i en avisdebatt om dette.

Jeg vil likevel påpeke at Utdanningsforbundet gjør et omfattende arbeid for medlemmenes arbeidsmiljø og er sterkt engasjert i arbeid mot mobbing - noe som kommer til uttrykk både i enkeltsaker og faglig-politisk.