Det har i de siste ukene og dagene vært en debatt angående åpningstid i barnehagene gjennom ulike medier, både lokalt og sentralt. For oss i Utdanningsforbundet Levanger er det spesielt den siste delen av debattordet som er viktig; tid.

Fra 1. august 2018 fikk vi en bemanningsnorm i barnehagen, som sier at det skal være en voksen(årsverk) per tre barn under tre år, og en voksen per seks barn for barn over tre år. Dersom man oppretter en ny barnehage med inntak av 60 barn, hvor 42 barn er over tre år og 18 er under tre år, trenger man altså å ansette 13 årsverk. Dette er uavhengig av hvor mange barn som er på hver avdeling; tallene gjelder for hele barnehagen.

Disse ansatte har 7.5 - timers arbeidsdag, pauser og planleggingstid inkludert. Dersom denne barnehagen er åpen fra kl.07.00 – 17.00, vil barnehagen derfor ha full bemanning bare mellom kl. 09.30 og 14.30. Det vil i praksis si at bemanningsnormen i barnehagen bare gjelder i 50 prosent av åpningstiden. Det er 50 prosent for lite.

Vi i Utdanningsforbundet har lenge vært tydelige på at vi vil ha en bemanningsnorm som gjelder i hele åpningstiden, og jobber stadig for å videreutvikle bemanningsnormen. På landsmøtet i 2019 vedtok vi å jobbe for at bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstiden, også ved fravær, og at bemanningsnormen skal gjelde på barnegruppenivå.

Det seneste beviset på at full bemanning i hele åpningstiden er riktig vei å gå, fikk vi under koronaepidemien i vår. Etter en nedstenging åpnet barnehagene med redusert åpningstid for å kunne håndtere smittevernet. De positive konsekvensene ble imidlertid langt større enn at vi klarte å holde korona under kontroll.

De tillitsvalgte i barnehagene rapporterte i møter på lokallagsnivå at de fikk mer tid med hvert enkelt barn og at de fikk følge de samme barna gjennom hele arbeidsdagen. Dette ga en helt annet forutsigbarhet og trygghet, både for barn og voksne, enn hva de var vant til under «normale» forhold.

Det er ikke riktig at den beste barnehagen kun skal eksistere i unntakstilstand. Unntakstilstanden må bli den nye normalen.

Vi vil at du som foresatt skal være trygg på at når barnet ditt er levert i barnehagen, er det nok ansatte til å ta seg av han eller henne, uavhengig av når du leverer og henter barnet ditt. At du ikke skal måtte vente med å levere to-åringen til klokka er 09.30. for å være trygg på at den ansatte ikke har flere enn to andre småbarn å ta vare på. Du skal slippe å sitte på overtid i et møte og lure på om en ansatt må veie ditt barns behov opp mot behovene til ti andre barn. Barnet ditt skal få tid.

Vi vil at du som foresatt skal være trygg på at du møter ansatte som har gode arbeidsvilkår som gjør dem godt rustet til å stå i en givende, men krevende arbeidshverdag. At de ansatte har et faglig godt fellesskap og får de pausene de trenger for å være den ansatte barna trenger. Barnet ditt skal få tid.

Etter vår oppfatning virker det som om dere foresatte er enige med oss i Utdanningsforbundet Levanger i at bemanningen i barnehagen må økes, og dette er vi veldig glade for. Det virker også som at dere foresatte har høy tillit til de ansatte i barnehagen, og det setter vi enormt stor pris på. Vi er helt avhengige av deres tillit, og vi håper dere stoler på oss også når vi sier at full bemanning i hele åpningstiden er det beste for deres barn.

Mye av debatten den siste tiden har dreid seg om hvordan vi skal klare å løse full bemanning i hele åpningstiden. To muligheter som har vært spilt inn som mulige løsninger er reduksjon av åpningstid og innføring av oppholdstid for det enkelte barn. En annen mulighet er full bemanning i hele den ordinære åpningstiden. Andre muligheter ønskes også velkomne i debatten. Målet med debatten er vi alle enige om; Barna deres skal ha det best mulig i barnehagen.

Vi mener et viktig bidrag er å gi barna deres mer tid.