Gå til sidens hovedinnhold

Uten ansvar fra produsentene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det legges opp til vaksinering av barn og unge mellom 12 og 18 år. Hvorfor det egentlig? De unges organismer befinner seg i heftig utvikling. Her må mulige langsiktige og uopprettelige skadevirkninger innberegnes. Hvem er de personer som tar ansvar for helse og liv som kan bli skadet? Jeg kan ikke se om disse personene eksisterer. En uopprettelig reduksjon av unge menneskers helse og livskvalitet som kan inntre, makter ingen å gjøre godt igjen.

I regimet for øvrige aldersgrupper vaksineres det til tross for en viten om en helse- og dødsrisiko. Dette har vist seg som en kortsiktig følge av vaksineringen. Noen har måttet betale regningen med redusert helse - eller med for tidlig slutt på livet. Hva blir regningen på lengre sikt? Denne delen er skrevet med usynlig blekk. En kostnad som først vil bli synlig som erfaring over tid.

Media formidler til stadighet ulike forskningsresultater om vaksinene. Hvor gis det omfattende og betryggende viten? Vaksinene er ikke utprøvd på dyr. Langtidsvirkninger blir nå utprøvd på mennesker. AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen besto ikke prøven på kort sikt. På hvilken måte vaksinene fra henholdsvis BioNTech/Pfizer og Spikevax (Moderna) består prøven på kort sikt vil, etter hvert bli vurdert fra ulike synsvinkler. Ennå er det ikke gått lang nok tid til at vi kan se resultat fra forskning på langtidsvirkninger.

Hvorfor er det noen som ønsker at også 12 til 18 åringer skal delta i dette som er et vaksineeksperiment? Friske unge mennesker har gjennomgående ikke tatt skade av å bli smittet av Covid 19. Skal de utsettes for en faktisk risiko gjennom medisinering som de ikke har behov for? Ingen kan ta ansvar gjennom å gjøre godt igjen skadevirkninger som kan oppstå i etterhånd av vaksineringen. Under de rådende omstendigheter kan ansvarlighet kun utøves på forhånd. Og da kun gjennom ikke å utsette unge, friske mennesker for den risikoen som ligger i å injisere en risikovaksine.

Helsepersonell i autoritære stillinger bærer et enormt ansvar. Dette ansvaret må opp i lyset. I interesse for dagens barn og ungdommer krever jeg at fylkes- og kommuneleger offentlig gir saklige, holdbare begrunnelser, dersom de går inn for å vaksinere barn og unge alt fra 12 år og oppover. Dersom de ikke har eller kan utarbeide et klart og begrunnet holdbart svar, som de offentliggjør, oppstår det berettiget tvil på om de erkjenner sitt ansvar.

Kommentarer til denne saken