Gå til sidens hovedinnhold

Utmattelseskrig om eldreomsorgen i Steinkjer

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så er vi der igjen: Kommunedirektørens forslag til budsjett på omsorgsområdet ignorerer nok en gang tydelige kommunestyrevedtak og foreslår nye, sentraliserende grep.

Denne gangen er det Kvam og Beitstad det går ut over. Begge bygdene står i fare for å miste sine eldresentre med heldøgns omsorg (HDO).

Det er ikke sånn vi vil ha det. Vi vil ha en trygg og lokal omsorg som legger til rette for at folk kan bli boende heime så lenge det er forsvarlig. Kommer tiden da det å bo hjemme ikke lenger er mulig, skal det finnes et attraktivt HDO-tilbud i lokalmiljøet.

Dette er Senterpartiets politikk, som vi har forpliktet oss på i valgprogrammet.

Lokale HDO-tilbud er viktige for den enkelte, for de pårørende og for hele bygda. Vi har ikke råd til å tvinge de eldre ut av lokalsamfunnet bare fordi helsa og omsorgsbehovet endres.

Bygdas eldre er, på hver sin måte, viktige ressurser i lokalsamfunnet, og omsorgssentrene er verdifulle samarbeidspartnere for skoler og barnehager i nærmiljøet. Dette handler om kontinuitet og historie!

Gode, lokale HDO-tilbud er en bærebjelke for bolyst, trivsel og forutsigbarhet i lokalsamfunnene, og må være en sentral del av kommunal infrastruktur i alle lokalsamfunn. Vi ser tydelig at lokale eldresentre har en sterk mobiliserende virkning på bygdesamfunnet. Det ser vi ikke minst i form av betydelige engasjement og bidrag fra frivilligheten i hverdagen på eldresentrene!

I Stod ble eldresenteret for noen år siden omgjort til sykeheim. Bygda har nå akseptert at kommunen ønsker å samle sykeheimsfunksjonene i en større enhet på Steinkjer. Stod er for øvrig den eneste bygda i «gamle» Steinkjer som har egen, kommunal sykeheim.

Skal vi miste sykeheimen, vil imidlertid allerede nå ha forpliktende vedtak om bygging av nytt eldresenter med HDO, i samsvar med mulighetsstudien som ble lagt fram i januar 2020. Vi vil også ha en garanti for at det ikke skal være mer opphold mellom nedlegging av sykeheimen og åpning av bosenter, enn det som trengs for bygningsmessige arbeider.

Vi er opprørt over administrasjonens begrensede vilje til å etterleve politiske vedtak. Tydelige signaler fra budsjettbehandlingen for 2020, ble oversett og administrasjonen la heller på eget initiativ fram en såkalt Masterplan for eldreomsorgen. Denne la, stikk i strid med signalene, opp til massiv sentralisering, men endte i stedet opp med å mobilisere massiv motstand.

Kanskje er det nå på tide å sette ned foten? Det bør ikke være tvil om at det er politikerne som legger de lange linjene i omsorgspolitikken i Steinkjer.

Denne gangen står vi last og brast med beitstøer og kvamsogninger. Nå er det de som står i akutt fare for å rammes. Neste gang er det oss.

Kommentarer til denne saken