Gå til sidens hovedinnhold

Utspillene fra Sp setter den planlagte opprustingen av E6 mellom Åsen og Steinkjer i fare

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiets Ivar Vigdenes går i et avisinnlegg knallhardt ut mot regjeringens beslutning om å nedprioritere opprusting av E14 i forslaget til ny nasjonal transportplan (NTP). En opprusting av E14 mellom Stjørdal og Meråker som ble tatt ut av NTP, for å sikre en prioritert utbygging av E6 på strekningen Åsen-Steinkjer.

I Trønderavisa 6. april har tre folkevalgte for Senterpartiet i Levanger, Merete Bøhn-Flatås, Frode Lund og Harald Lein, et utspill om å flytte den nye E6-traseen mellom Åsen og Steinkjer lenger øst, og legge hele veien på steingrunn.

Les også

Nasjonal transportønskelisteplan og E14

Både utspillet fra Ivar Vigdenes og utspillet fra SP i Levanger setter den planlagte opprustingen av E6 mellom Åsen og Steinkjer i fare. Ny E6 mellom Åsen og Steinkjer kan enten være et kortsiktig eller et langsiktig prosjekt, men den skal senest være realisert innen 2041.

E6 Åsen - Steinkjer er veldig avhengig av kommunenes reguleringsvedtak på strekningen for når i den neste 20-årsperioden at den blir realisert, for prosjektet konkurrerer blant annet med rasutsatte strekninger på Vestlandet (R13) og motorvei mellom Gjøvik og Mjøsbrua (R4) om hvilket år den skal bli prioritert bygd.

I stedet for å gå i skyttergravene bør både Vigdenes og Levanger Sp nå gjøre det beste ut av situasjonen med tanke på ny E6. Både Vigdenes sitt forslag om å prioritere E14 foran ny E6 på strekningen Åsen-Steinkjer, og forslaget fra de tre senterpartirepresentantene i Levanger om å flytte ny E6-trasse «på fjellet» vil bety det samme: nemlig at det ikke blir bygd en ny E6 på strekningen Åsen-Steinkjer.

Nå bør vi i stedet samle oss om å få realisert det viktige prosjektet som ny E6 mellom Åsen og Steinkjer er, og denne E6-utbyggingen må i en eller annen form gå langs dagens trasse. Selvsagt skal lokaldemokratiet være deltagende i denne prosessen, men hovedretningen bør ligge fast. Senterpartiets eksperimentering bør legges til side med en gang.

Kommentarer til denne saken