Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse: LO etterlyser politisk handling i deltidsproblematikken 

8. MARS

Langt flere kvinner enn menn jobber deltid. I helse- og omsorgsbransjen, varehandelen og restaurantbransjen er deltidsandelen særlig høy. Vi ser arbeidsplasser som organiserer arbeidet på deltid. Når vi tillegg ser at andelen midlertidige ansatte her også er høy, er dette en type kynisk utnytting av arbeidsfolk vi ikke kan akseptere. Handling må til. Kampen for hele og faste stillinger må bli en av de sentrale sakene for arbeiderbevegelsens partier frem mot valget.

Å leve i en deltidsstilling, er for mange en tilværelse på konstant jakt etter ekstra vakter. Det blir vanskelig å planlegge arbeid, familieliv og fritid. Den økonomiske usikkerheten er stor, og drømmen om egen bolig kan du se langt unna. Forutsigbarheten for inntekt, arbeidstid og egen fritid er fraværende.

Sammenhengen mellom deltid, kjønn og utdanningsnivå er også kjent. Kvinner jobber deltid, og blant kvinner med grunnskole som høyeste utdanning er deltidsandelen desidert størst. Vi ser også at deltidsarbeidende kvinner med kort utdanning ikke får ta samme del i kompetanseutvikling på jobben som andre, dette gjør det vanskeligere å få riktig kompetanse og utvidet stilling. Heltid er en forutsetning for økonomisk selvstendighet og dermed en forutsetning for kjønnslikestillingen.

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener det er nok prat, og handling må til. Loven må endres, retten til heltid lovfestes. «Bevisbyrden» i arbeidsmiljøloven må snus, slik at regelen blir hele og faste stillinger, hvor arbeidsgiver må bevise et behov for deltid. I tillegg må det settes i gang en storstilt heltidssatsing som et trepartssamarbeid som gjelder hele arbeidslivet, slik at heltid blir normen i fremtidens arbeidsliv.

Kommentarer til denne saken