Den enkleste og beste løsningen er å utvide Ranheim skole.

Dersom tomten er for liten til det, kan Sjøskogbekken flyttes vestover. Det vil ikke gå ut over fuglelivet, jfr. omlegging av nedre del av Vikelva og Ilabekken.

Gjøres det riktig, tar det ikke lang tid før endene etablerer seg i det nye bekkeløpet. Dette vil bli billigere enn å ekspropriere husene til naboer ved Gamle Ranheim skole.

Les også

Aksepterer ikke at Trondheim kommune erverver private boligeiendommer på Ranheim for å sikre skolekapasitet