Gå til sidens hovedinnhold

Vaksinepatentene bør ikke frigis

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Hittil er de fleste koronavaksiner i verden satt i den mer velstående delen av verden. Det er et faktum at fattige land trenger en håndstrekning fra den rike delen av verden for å komme seg igjennom koronapandemien. Det ligger også betydelige egeninteresser i å gjøre akkurat det. I de fattige landene der smitten løper løpsk, kan det oppstå nye virusmutasjoner som er motstandsdyktige mot de vaksinene som finnes i dag, advarer Verdens helseorganisasjon.

Dette er en viktig begrunnelse for omfordelingsmekanismen i det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax. Samarbeidet, der blant andre Norge deltar, skal bidra til at alle land får rask tilgang til vaksiner, men også til at rike land tar en del av kostnaden for vaksinedosene til de fattige landene. Covax etterlyser nå ytterligere 190 millioner doser innen slutten av juni for å holde takten på vaksinasjonen i fattige land, ettersom indiske vaksineprodusenter har fått eksportforbud. Hvordan hele verden kan sikres nok vaksiner, er verdt å se bredere på.

Flere ser nå til erfaringene med HIV/AIDS-epidemien, der især India og Sør-Afrika medvirket til å frigi patenter på legemidler i fattige land. Det fikk kostnadene ned, og mange menneskeliv ble reddet. Hvorfor ikke tvinge legemiddelselskapene til å frigi patentene på koronavaksiner, slik USAs president Joe Biden har åpnet for, så verdens produksjonskapasitet kan utnyttes til fulle?

For det første er utviklingskostnadene for legemidler er svært høye og inntjeningen langt der fremme, så legemiddelindustrien satser på en høy avkastning når de først lykkes. Om denne kontrakten brytes, må vi kunne forvente at legemiddelindustrien blir mindre risikovillig og krever større marginer. Det er et høyt spill.

For det annet er det allerede et tøft kappløp om de råmaterialene som trengs til vaksinene. BioNTech/Pfizer-vaksinen inneholder 280 ingredienser fra 19 forskjellige land, og vaksinene fra Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson er like komplekse, opplyser legemiddelindustriens internasjonale bransjeorganisasjon IFPMA.

For det tredje er spisskompetansen på de enkelte vaksinene begrenset til noen fagmiljøer. Mer enn hva som var tilfellet med HIV/AIDS-medisiner. Om mindre dyktige produsenter legger beslag på råmaterialene, vil det i verste fall gi oss mindre effektive koronavaksiner enn vi ellers ville ha fått.

Det er et stort press på de enkelte landenes myndigheter for å gripe inn i legemiddelindustrien for å vaksinere befolkningen raskt. Det har vi forståelse for. Utspillet fra USAs president kan være en måte å øve slikt press på amerikansk legemiddelindustri. Vi vil imidlertid advare mot at velmente, men lite gjennomtenkte initiativer får forkludre vaksinasjonsinnsatsen.

Kommentarer til denne saken