Redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt retter hard kritikk mot Arbeiderpartiets Frode Jacobsen, som i en debatt i Politisk kvarter i NRK nylig mente at det ikke er tid for en generell øking av barnetrygden, fordi det i en trang økonomi er nødvendig med mer målrettede tiltak for barnefamilier som sliter. Valen slår til med påstander om at Arbeiderpartiet med dette forlater prinsippet om at velferdsordningene skal være universelle.

Jeg har vanligvis stor sans for Snorre Valen, men her blingser han kraftig.

Les også

Målrettet ideologisk hukommelsestap i Ap?

Verken Frode Jacobsen eller andre i Arbeiderpartiet har kommet med argumenter mot universelle velferdsordninger – tvert imot. Man skal være bra utkrøpen for å tolke Jacobsens uttalelser i Politisk kvarter i en slik retning. Sterk satsing på universelle velferdsgoder har alltid vært en selvfølgelig del av Arbeiderpartiets politikk.

Like sterkt har prinsippet om rettferdig fordeling av byrder og goder vært, der de som har de sterkeste skuldrene skal bære de tyngste børene gjennom en omfordelende skattepolitikk.

I den norske modellen organiserer vi velferdstjenestene gjennom et fellesskapsfinansiert spleiselag, slik at tjenestene skal være tilgjengelig for alle når vi trenger dem. Dette er en grunnfestet tankegang i Arbeiderpartiets velferdspolitikk. Barnetrygden skiller seg imidlertid ut fra de fleste andre velferdsordningene vi har, fordi det er en kontantytelse.

En generell ytelse som jevnlig kommer som et fast beløp til alle, betyr at vi bruker ressursene mindre målrettet og at det dermed vil gå relativt store midler til mennesker som ikke trenger dem. Dette var av og til gjenstand for debatt i min tid på Stortinget; mange syntes nok det var problematisk at en slik ytelse skulle gå ut som et flatt kontantbeløp, uansett hvor velstående mottakerne måtte være.

Noen av oss var også den gang inne på det som Hadia Tajik fortjenstfullt tok til orde for nylig; å øke barnetrygden betydelig og så se den sammen med familienes inntekt for øvrig. Det vil bety at barnefamilier med middels og lave inntekter som mottar barnetrygd får mer å rutte med, mens de velbeslåtte må skatte mer av ytelsen.

Men i den krevende situasjonen vi har akkurat nå, med økende inflasjon og sterkt press i økonomien, er andre og mer målrettede ordninger viktigere og mer treffsikre å ta i bruk, som gratis SFO, billigere barnehage og andre, spesifikke tiltak som retter seg direkte mot barnefamilier med lav inntekt. Det er en politikk som har som siktemål å gjøre en tydelig forskjell i en akutt situasjon, i en svært vanskelig tid.

Så derfor, Snorre Valen, her var du virkelig på vranga. Du burde vel vite bedre enn dette.